WELKOM BIJ VVD BLADEL
Zeer gewaardeerde lezer,

Fijn dat u de website van de VVD Bladel
nu bezoekt. Een vitale en actieve afdeling
van de Volkspartij voor VRIJHEID en
Democratie. Een afdeling ook die zich
altijd lokaal sterk heeft weten te onder-
scheiden van andere politieke partijen in
onze gemeente.

Maar er is nog steeds veel te doen in
Bladel. Het verkiezingsprogramma van de
VVD voor de raadsperiode 2018-2022, dat
u kunt vinden door op deze link te klikken,
is daarover volstrekt helder. En nog zeker
niet af!!

Surft u rustig rond over onze website en
wat nog belangrijker is, laat het ons weten
als u op- of aanmerkingen heeft, verbete-
ringen wilt voorstellen of een gerichte vraag
aan één van onze raads- of bestuursleden wilt stellen. Klik op Contact rechtsboven.

Graag hopen we u binnenkort te mogen verwelkomen, hetzij als lid op één van onze ledenvergaderingen, als politiek geïnteresseerde tijdens onze regelmatige achterbanvergaderingen of zo maar op straat, in de winkel of anderszins.

Veel surfplezier toegewenst.
21-09-2018
Gisteravond heeft de raad het zgn. raadsprogramma
vastgesteld. Elke nieuwe gemeenteraadsperiode start
met coalitie-onderhandelingen, coalitievorming en daar-
na het opstellen van een raadsprogramma. Een.....

Lees verder »
05-10-2018
De energietransitie is en blijft ook voor de provincie een
enorme opgave. De VVD wil gemaakte afspraken over
windmolens nakomen, maar in de toekomst ook kijken
naar groene alternatieven zoals thorium. In bijgaand.....

Lees verder »


Meer nieuws....

08-11-2018
2005: De toenmalige raad stemt in met een bestem-
mingsplan om het gebied bij Kempenland, eigendom
van de RSZK en Wooninc, volledig te herzien. Er is
lang gepraat over hoe en wat. Uitkomst: een plan.....

Lees verder »
08-11-2018
Voor ons ligt weer een lijvig document. Lijvig, en toch
beleidsarm. Het raadsprogramma is hierin namelijk nog
niet verwerkt. Ons wordt daarom het verzoek gedaan om
pas bij de perspectiefnota, dus voorjaar 2019, het.....

Lees verder »
29-11-2018
Ir. R.P.G. (Remco) Bosma (47) uit Emmeloord wordt de
nieuwe burgemeester van de gemeente Bladel. Hij wordt
hiervoor voorgedragen bij de minister van Binnelandse
Zaken. In de buitengewone raadsvergadering van.....

Lees verder »
16-11-2018
Vandaag is de Dag van de Ondernemer. De dag bij uit-
stek om stil te staan bij de voortrekkersrol die mkb'ers
hebben in de economie en in de samenleving. Het is de
lokale middenstand die mensen samenbrengt, die.....

Lees verder »

Hans Koster
Lid Lokale Werkgroep VVD Bladel
Tel.: 0497-360404 / 06-53223824
Stuur me een mail