WELKOM BIJ VVD BLADEL
Zeer gewaardeerde lezer,

Fijn dat u de website van de VVD Bladel
nu bezoekt. Een vitale en actieve afdeling
van de Volkspartij voor VRIJHEID en
Democratie. Een afdeling ook die zich
altijd lokaal sterk heeft weten te onder-
scheiden van andere politieke partijen in
onze gemeente.

Maar er is nog steeds veel te doen in
Bladel. Het verkiezingsprogramma van de
VVD voor de raadsperiode 2018-2022, dat
u kunt vinden door op deze link te klikken,
is daarover volstrekt helder. En nog zeker
niet af!!

Surft u rustig rond over onze website en
wat nog belangrijker is, laat het ons weten
als u op- of aanmerkingen heeft, verbete-
ringen wilt voorstellen of een gerichte vraag
aan één van onze raads- of bestuursleden wilt stellen. Klik op Contact rechtsboven.

Graag hopen we u binnenkort te mogen verwelkomen, hetzij als lid op één van onze ledenvergaderingen, als politiek geïnteresseerde tijdens onze regelmatige achterbanvergaderingen of zo maar op straat, in de winkel of anderszins.

Veel surfplezier toegewenst.
20-09-2018
Pro5 heeft aan het college vragen gesteld over de beoog-
de CPO constructie voor het bestemmingsplan van de
oude sporthal 't Spant er. Door een meerderheid van de
raad is een aantal maanden geleden uitgesproken.....

Lees verder »
20-09-2018
Voor wat betreft de VVD is de inhoudt van de samenwer-
kingsovereenkomst prima. Wij delen de zorg met Bladel
Transparant omtrent het wel of niet deelnemen van alle
gemeenten. Indien er één of meer gemeenten afhaken....

Lees verder »


Meer nieuws....

20-09-2018
Uiteraard begrijpt de VVD dat met de nieuwe coalitie-
samenstelling een nieuwe koers gevaren zal gaan wor-
den op het agrarisch beleid. Wij betreuren dit deels wel.
De VVD heeft met het aanpassen van de omgevings.....

Lees verder »
20-09-2018
Helaas is een ruime meerderheid in de Bladelse ge-
meenteraad van mening, dat de verkiezingsuitslagen
hebben bepaald dat de inwoners van de gemeente
Bladel VOOR zelfstandigheid zouden zijn. Of.....

Lees verder »
21-09-2018
De VVD heeft tijdens de raadsvergadering van gister-
avond ingestemd met het voorstel. Met deze raadsop-
dracht willen we dezelfde werkwijze hanteren als bij de
Egyptische Poort. Een nobel streven, het verschil is.....

Lees verder »
21-09-2018
Gisteravond heeft de raad het zgn. raadsprogramma
vastgesteld. Elke nieuwe gemeenteraadsperiode start
met coalitie-onderhandelingen, coalitievorming en daar-
na het opstellen van een raadsprogramma. Een.....

Lees verder »

Hans Koster
Lid Lokale Werkgroep VVD Bladel
Tel.: 0497-360404 / 06-53223824
Stuur me een mail