WELKOM BIJ VVD BLADEL
Zeer gewaardeerde lezer,

Fijn dat u de website van de VVD Bladel
nu bezoekt. Een vitale en actieve afdeling
van de Volkspartij voor VRIJHEID en
Democratie. Een afdeling ook die zich
altijd lokaal sterk heeft weten te onder-
scheiden van andere politieke partijen in
onze gemeente.

Maar er is nog steeds veel te doen in
Bladel. Het verkiezingsprogramma van de
VVD voor de raadsperiode 2018-2022, dat
u kunt vinden door op deze link te klikken,
is daarover volstrekt helder. En nog zeker
niet af!!

Surft u rustig rond over onze website en
wat nog belangrijker is, laat het ons weten
als u op- of aanmerkingen heeft, verbete-
ringen wilt voorstellen of een gerichte vraag
aan één van onze raads- of bestuursleden wilt stellen. Klik op Contact rechtsboven.

Graag hopen we u binnenkort te mogen verwelkomen, hetzij als lid op één van onze ledenvergaderingen, als politiek geïnteresseerde tijdens onze regelmatige achterbanvergaderingen of zo maar op straat, in de winkel of anderszins.

Veel surfplezier toegewenst.
Glasvezel of rooksignalen?
12-02-2019
Al jaren probeert de VVD een 100% verglazing van de ge-
meente Bladel voor elkaar te krijgen. En al jaren is dit een
stroperig, moeizaam en onduidelijk drama in Bladel. Oke,
het buitengebied is verglaasd. Dat was ook echt nodig.....
Lees verder »
Gebiedsontsluiting in slow motion...
07-02-2019
In februari 2018 werd een voorstel voor aanpassingen in de
gebiedsontsluiting Ganzestraat / Nieuwstraat in Hapert
met bijzonder felle uithalen richting toenmalig portefeuille-
houder onderuitgehaald. Terug naar de tekentafel was.....
Lees verder »
Warmtefonds
29-01-2019
Wij willen Nederland schoon doorgeven aan de generaties
na ons. Want iedereen moet zijn eigen rotzooi opruimen.
Om dit te doen gaat de politiek spreken over een Klimaat-
akkoord. Hierin zullen maatregelen worden afgesproken.....
Lees verder »


Meer nieuws....

Warm welkom voor Remco Bosma
16-01-2019
Na een gedegen proces van ruim een half jaar was het gis-
teren, woensdag 16 januari 2019 eindelijk zo ver: Ir. Remco
Bosma is, onder toeziend oog van de Commissaris van de
Koning Wim van der Donk, de kabinetschef, de voltallige....
Lees verder »
Prov. Statenverkiezingen op 20 maart 2019...
08-03-2019
De afgelopen jaren heb ik mij als VVD-raadslid in de ge-
meente Bladel ingezet voor alle vijf kernen van Bladel, als-
mede alle gemeenten waarmee wij verbonden zijn door
middel van bijvoorbeeld gemeenschappelijke regelingen.....
Lees verder »
Voorlopige uitslag PS verkiezingen
21-03-2019
Als er één ding is waar 'vriend en vijand' het over eens zijn
is het wel dat dit de meest spannende verkiezingen voor
Provinciale Staten van Noord-Brabant zijn geweest. We
moeten wel heel ver terug in de geschiedenis gaan om.....
Lees verder »
Kiezers bedankt!
23-03-2019
Op 20 maart heeft u natuurlijk ook uw stem uitgebracht
voor Provinciale Staten en het waterschappen. De uitsla-
gen bij Provinciale Staten zijn inmiddels bekend en ook op
persoonsniveau bekend gemaakt. Het proces-verbaal.....
Lees verder »
In Memoriam Henk Reijne
14-04-2019
Tot onze ontsteltenis bereikte ons het bericht dat Henk Reijne, oud-voorzitterer van de afdeling Bladel van de VVD op 12 april jl., na een kort ziekbed is overleden. Henk werd 79 jaar oud. Hij werd al in september 1981 lid van de VVD.
Lees verder »

Hans Koster
Lid Lokale Werkgroep VVD Bladel
Tel.: 0497-360404 / 06-53223824
Stuur me een mail