WELKOM BIJ VVD BLADEL
Zeer gewaardeerde lezer,

Fijn dat u de website van de VVD Bladel
nu bezoekt. Een vitale en actieve afdeling
van de Volkspartij voor VRIJHEID en
Democratie. Een afdeling ook die zich
altijd lokaal sterk heeft weten te onder-
scheiden van andere politieke partijen in
onze gemeente.

Maar er is nog steeds veel te doen in
Bladel. Het verkiezingsprogramma van de
VVD voor de raadsperiode 2014-2018, dat
u kunt vinden door op deze link te klikken,
is daarover volstrekt helder. En nog zeker
niet af!!

Surft u rustig rond over onze website en
wat nog belangrijker is, laat het ons weten
als u op- of aanmerkingen heeft, verbete-
ringen wilt voorstellen of een gerichte vraag
aan één van onze raads- of bestuursleden wilt stellen. Klik op Contact rechtsboven.

Graag hopen we u binnenkort te mogen verwelkomen, hetzij als lid op één van onze ledenvergaderingen, als politiek geïnteresseerde tijdens onze regelmatige achterbanvergaderingen (die we wisselend organiseren in de gemeen-schapshuizen in de vijf kernen van Bladel) of zo maar op straat, in de winkel of anderszins.

Veel surfplezier toegewenst.
08-08-2017
Op maandag 7 augustus j.l. ontvingen wij het schokken-
de bericht dat onze burgemeester Boy Swachten is overleden. Boy was al langere tijd ziek, maar het af-
scheid kwam toch nog onverwachts. Boy is in 2009.....

Lees verder »
09-11-2017
Vanuit het college en de ambtenaren heeft de gemeente-
raad ook dit jaar weer een begroting voor het komende
jaar mogen ontvangen. Omdat het volgend jaar een
verkiezingsjaar is, is deze begroting relatief .....

Lees verder »
07-09-2017
Waterschap De Dommel gaat het beekdal van de Groote
Beerze herinrichten. Doel is verdroging tegen te gaan,
kwetsbare natuur te versterken en wateroverlast te be-
perken. Tegelijkertijd worden maatregelen genomen.....

Lees verder »


Meer nieuws....

10-11-2017
Het had heel wat voeten in de aarde, glasvezel in Bladel.
We moeten een lange adem hebben. Van vooruitstre-
vende gemeente bungelen we nu ergens onderaan met
het percentage dekkingsgraad op het gebied van.....

Lees verder »
13-11-2017
Tja, what's in the name? Voor een aantal fracties in
Bladel ligt die huidige naam gevoelig, en daarom is
tijdens de raadsvergadering van 9 november 2017 door
enkele fracties een motie ingediend om het college.....

Lees verder »
13-11-2017
Tijdens de raadsvergadering van 9 november jl. heeft de
VVD-fractie de portefeuillehouder gevraagd hoe de com-
municatie met de Centrummanager van Bladel verloopt
betreffende de uitrol van gratis WiFi in het Centrum.....

Lees verder »

Hans Koster
Lid Lokale Werkgroep VVD Bladel
Tel.: 0497-360404 / 06-53223824
Stuur me een mail