WELKOM BIJ VVD BLADEL
Zeer gewaardeerde lezer,

Fijn dat u de website van de VVD Bladel
nu bezoekt. Een vitale en actieve afdeling
van de Volkspartij voor VRIJHEID en
Democratie. Een afdeling ook die zich
altijd lokaal sterk heeft weten te onder-
scheiden van andere politieke partijen in
onze gemeente.

Maar er is nog steeds veel te doen in
Bladel. Het verkiezingsprogramma van de
VVD voor de raadsperiode 2018-2022, dat
u kunt vinden door op deze link te klikken,
is daarover volstrekt helder. En nog zeker
niet af!!

Surft u rustig rond over onze website en
wat nog belangrijker is, laat het ons weten
als u op- of aanmerkingen heeft, verbete-
ringen wilt voorstellen of een gerichte vraag
aan één van onze raads- of bestuursleden wilt stellen. Klik op Contact rechtsboven.

Graag hopen we u binnenkort te mogen verwelkomen, hetzij als lid op één van onze ledenvergaderingen, als politiek geïnteresseerde tijdens onze regelmatige achterbanvergaderingen of zo maar op straat, in de winkel of anderszins.

Veel surfplezier toegewenst.
Prov. Statenverkiezingen op 20 maart 2019...
08-03-2019
De afgelopen jaren heb ik mij als VVD-raadslid in de ge-
meente Bladel ingezet voor alle vijf kernen van Bladel, als-
mede alle gemeenten waarmee wij verbonden zijn door
middel van bijvoorbeeld gemeenschappelijke regelingen.....
Lees verder »
Voorlopige uitslag PS verkiezingen
21-03-2019
Als er één ding is waar 'vriend en vijand' het over eens zijn
is het wel dat dit de meest spannende verkiezingen voor
Provinciale Staten van Noord-Brabant zijn geweest. We
moeten wel heel ver terug in de geschiedenis gaan om.....
Lees verder »


Meer nieuws....

Kiezers bedankt!
23-03-2019
Op 20 maart heeft u natuurlijk ook uw stem uitgebracht
voor Provinciale Staten en het waterschappen. De uitsla-
gen bij Provinciale Staten zijn inmiddels bekend en ook op
persoonsniveau bekend gemaakt. Het proces-verbaal.....
Lees verder »
In Memoriam Henk Reijne
14-04-2019
Tot onze ontsteltenis bereikte ons het bericht dat Henk Reijne, oud-voorzitterer van de afdeling Bladel van de VVD op 12 april jl., na een kort ziekbed is overleden. Henk werd 79 jaar oud. Hij werd al in september 1981 lid van de VVD.
Lees verder »
Betutteling of juist het beperken van de regeltjes?
17-05-2019
Dat vragen wij ons bij VVD Bladel regelmatig af. Hoe ver ga
je met het betuttelen en wanneer geef je de vrijheid aan bij-
voorbeeld de ondernemer of uitbater? Tijdens de afgelopen
raadsvergadering was er bij uitstek zo'n agendapunt.....
Lees verder »
Soms netto, soms bruto, als het maar lekker...
20-06-2019
Toen de prille plannen voor een eventuele Multifunctionele
Accommodatie (MFA) in onze kern Hapert broeiden, heeft
VVD Bladel destijds ingestemd met een onderzoek naar
de kosten die gemoeid zouden zijn met deze MFA.....
Lees verder »
Bedelen bij de inwoners
20-06-2019
De titel doet het ergste vermoeden. En erg is het ook. De
gemeente Bladel stevent af op een financiële afgrond en de
VVD houdt haar hart vast voor de consequenties van het
sinterklaas spelen. En nu al die uitgaven voor diverse.....
Lees verder »
(Oud-) Veilig Oord
24-06-2019
Tijdens de raadsvergadering van donderdag 20 juni 2019 werden de komplannen van alle kernen opnieuw in kaart
gebracht. De oude komplannen dateren van 2006, dus dat
werd hoogtijd. En die komplannen zijn onzes inziens.....
Lees verder »

Hans Koster
Lid Lokale Werkgroep VVD Bladel
Tel.: 0497-360404 / 06-53223824
Stuur me een mail