WELKOM BIJ VVD BLADEL
Zeer gewaardeerde lezer,

Fijn dat u de website van de VVD Bladel
nu bezoekt. Een vitale en actieve afdeling
van de Volkspartij voor VRIJHEID en
Democratie. Een afdeling ook die zich
altijd lokaal sterk heeft weten te onder-
scheiden van andere politieke partijen in
onze gemeente.

Maar er is nog steeds veel te doen in
Bladel. Het verkiezingsprogramma van de
VVD voor de raadsperiode 2018-2022, dat
u kunt vinden door op deze link te klikken,
is daarover volstrekt helder. En nog zeker
niet af!!

Surft u rustig rond over onze website en
wat nog belangrijker is, laat het ons weten
als u op- of aanmerkingen heeft, verbete-
ringen wilt voorstellen of een gerichte vraag
aan één van onze raads- of bestuursleden wilt stellen. Klik op Contact rechtsboven.

Graag hopen we u binnenkort te mogen verwelkomen, hetzij als lid op één van onze ledenvergaderingen, als politiek geïnteresseerde tijdens onze regelmatige achterbanvergaderingen of zo maar op straat, in de winkel of anderszins.

Veel surfplezier toegewenst.
22-03-2018
Gisteren was het woord aan u, de kiezer. Een iets grote-
re opkomst dan in 2014. Helaas is het aantal stemmen
voor de VVD blijven 'steken'. Door de nieuwe manier van
restzetelverdeling hebben we niet meer twee, maar.....

Lees verder »


Meer nieuws....

14-03-2018
Een reclametekst is kort en krachtig, maar een verslag
van alles wat we in 10 maanden bereikt hebben én waar
we trots op zijn is dat niet. Gelukkig niet. Wie snel
klaar wil zijn, hierbij alvast de conclusie: laten we.....

Lees verder »
29-03-2018
Hoe het allemaal begon Maart 2010. Gemeenteraadsver-
kiezingen. Theo van de Voort is onze lijsttrekker en onze
wethouderskandidaat. Want ook de vier jaar daarvoor
was Theo al wethouder. Bij die verkiezingen halen we.....

Lees verder »
26-05-2018
We kijken terug op een geslaagd Voorjaarscongres in
Papendal! Op vrijdagavond gaf Klaas Dijkhoff zijn eerste
speech als voorzitter van de Tweede Kamerfractie. Hij
vertelde daarin hoe hij tegen een aantal zaken.....

Lees verder »
28-06-2018
Voor ons ligt de Perspectiefnota. Een nota op wel een
héél hoog abstractieniveau, waarover we naar de me-
ning van de VVD ook niet anders dan op hoog abstrac-
tieniveau kunnen praten. Grote delen van het.....

Lees verder »
29-06-2018
De VVD vindt dat de bestemmingsplannen aan de Uit-
gang 21 in Bladel, alsmede in Dalem ongenummerd,
gewoon moeten kunnen doorgaan. We zullen daarom
dan ook instemmen met deze twee bestemmings-.....

Lees verder »

Hans Koster
Lid Lokale Werkgroep VVD Bladel
Tel.: 0497-360404 / 06-53223824
Stuur me een mail