WELKOM BIJ VVD BLADEL
Zeer gewaardeerde lezer,

Fijn dat u de website van de VVD Bladel
nu bezoekt. Een vitale en actieve afdeling
van de Volkspartij voor VRIJHEID en
Democratie. Een afdeling ook die zich
altijd lokaal sterk heeft weten te onder-
scheiden van andere politieke partijen in
onze gemeente.

Maar er is nog steeds veel te doen in
Bladel. Het verkiezingsprogramma van de
VVD voor de raadsperiode 2014-2018, dat
u kunt vinden door op deze link te klikken,
is daarover volstrekt helder. En nog zeker
niet af!!

Surft u rustig rond over onze website en
wat nog belangrijker is, laat het ons weten
als u op- of aanmerkingen heeft, verbete-
ringen wilt voorstellen of een gerichte vraag
aan één van onze raads- of bestuursleden wilt stellen. Klik op Contact rechtsboven.

Graag hopen we u binnenkort te mogen verwelkomen, hetzij als lid op één van onze ledenvergaderingen, als politiek geïnteresseerde tijdens onze regelmatige achterbanvergaderingen (die we wisselend organiseren in de gemeen-schapshuizen in de vijf kernen van Bladel) of zo maar op straat, in de winkel of anderszins.

Veel surfplezier toegewenst.
02-06-2017
Goed nieuws! Je kunt nu voor slechts 25 euro één jaar
lang lid zijn van de VVD met het nieuwe introductielid-
maatschap. Zo maak je kennis met de VVD en leer je
of het lidmaatschap van onze partij iets voor jou is.....

Lees verder »
08-06-2017
Op donderdag 23 maart heeft wethouder Joan Veldhui-
zen (Pro5) haar portefeuille neergelegd in verband met
de nog vast te stellen Omgevingsvisie 1.0. Diezelfde
avond heeft ook Pro5 de samenwerking als coalitie.....

Lees verder »


Meer nieuws....

17-06-2017
De termen uit de titel  en nog een aantal oerkreten van
dezelfde strekking zijn de afgelopen weken in de verwij-
tende sfeer talloze malen over en weer gesmeten tussen allerlei (politieke) partijen in de gemeente Bladel. In.....

Lees verder »
24-06-2017
Ik ben Marko van Dalen, getrouwd met Tamara en vader
van drie prachtige dochters Iris, Sophie en Loïs. Sinds
donderdag 8 juni, na een veelbewogen raadsvergade-
ring, mag ik voor de nieuwe coalitie jullie wethouder.....

Lees verder »
29-06-2017
Nederland is een gaaf land!! Waarom? Kijk zelf maar....
Steeds meer mensen vinden een baan, het gaat beter
met de economie. We zijn trots op alle artsen, verple-
gers en andere mensen die elke dag voor jou en mij.....

Lees verder »
08-08-2017
Op maandag 7 augustus j.l. ontvingen wij het schokken-
de bericht dat onze burgemeester Boy Swachten is overleden. Boy was al langere tijd ziek, maar het af-
scheid kwam toch nog onverwachts. Boy is in 2009.....

Lees verder »

Hans Koster
Lid Lokale Werkgroep VVD Bladel
Tel.: 0497-360404 / 06-53223824
Stuur me een mail