WELKOM BIJ VVD BLADEL
10-11-2017
Het had heel wat voeten in de aarde, glasvezel in Bladel.
We moeten een lange adem hebben. Van vooruitstre-
vende gemeente bungelen we nu ergens onderaan met
het percentage dekkingsgraad op het gebied van.....

Lees verder »
13-11-2017
Tja, what's in the name? Voor een aantal fracties in
Bladel ligt die huidige naam gevoelig, en daarom is
tijdens de raadsvergadering van 9 november 2017 door
enkele fracties een motie ingediend om het college.....

Lees verder »
13-11-2017
Tijdens de raadsvergadering van 9 november jl. heeft de
VVD-fractie de portefeuillehouder gevraagd hoe de com-
municatie met de Centrummanager van Bladel verloopt
betreffende de uitrol van gratis WiFi in het Centrum.....

Lees verder »


Meer nieuws....

28-11-2017
Op 28 november heeft VVD Bladel tijdens de Algemene
Ledenvergadering haar definitieve kandidatenlijst vast-
gesteld. Huidige fractievoorzitter Pauline Hospel is ook
deze periode tot lijsttrekker gekozen. Speerpunten.....

Lees verder »
18-12-2017
Slechts een kleine afvaardiging van de bevolking van de
vijf Kempengemeenten, maar dan wel de gekozen
afvaardiging, bepaalt wat er met de toekomst van onze
mooie gemeenten gaat gebeuren. Zo hebben de.....

Lees verder »
14-12-2017
Zoals bekend, is er niet maar één partij in Bladel die
gezondheid op nummer 1 zet! Ook VVD Bladel heeft
gezondheid juist heel hoog in het vaandel staan. Voor
wat betreft intensieve veehouderijen, maar ook voor.....

Lees verder »
V.l.n.r. John Adams, Theo van de Voort, Pauline Hospel, Marko van Dalen en Robert Pleging
Even aan u voorstellen:
Onze 'kopgroep', de eerste vijf kandidaten op onze lijst, waarmee de VVD, uw VVD in Bladel op 21 maart 2018 een prachtig verkiezingsresultaat wil neerzetten.
Stuk voor stuk gedreven mensen die niet alleen over veel enthousiasme, maar ook een grote historische kennis van de politieke processen in onze prachtige gemeente beschikken.
Met maar één doel voor ogen: hoe houden we alle goeds in onze vijf kernen in stand en dat niet alleen, hoe blijven we onze samenleving continue verbeteren. Onze centra voortdurend opwaarderen, onze jeugd een mooie toekomst bieden....

Hans Koster
Lid Lokale Werkgroep VVD Bladel
Tel.: 0497-360404 / 06-53223824
Stuur me een mail