CRISIS-NOODOPVANG VLUCHTELINGEN IN BLADEL
Bladel, 15 december 2015

De VVD Bladel is maandag 14 december j.l., net als alle andere fracties geïnformeerd over het voornemen van de gemeente om alsnog medewerking te verlenen aan tijdelijke crisisopvang in de gemeente Bladel.

Het Pius X College is bereid om ruimte ter beschikking te stellen voor 72-uurs opvang in de Kerstvakantie, aangezien in die periode de school twee weken leeg staat. In Bladel is gekozen om te gaan voor 2 x 72-uurs opvang om de vluchtelingen wat meer rust te geven. Zij worden door de 72-uurs regeling van hot naar her vervoerd, totdat ze in een opvang voor langere tijd terecht kunnen.

Omdat VVD Bladel vindt dat wij aan de oproep van de Commissaris van de Koning tegemoet moeten komen, nu blijkt dat we wel de juiste ruimte en middelen voorhanden hebben, zijn wij ook voornemens om in te stemmen met het voorstel, dat in de gemeenteraad op 17 december wordt behandeld. Om alvast een en ander in gang te kunnen zetten, hebben wij afgelopen maandag aangegeven dat het college kon starten met de voorbereidingen. De opvang zal starten op dinsdag 22 december. Voor meer informatie verwijzen wij naar het persbericht van de gemeente.

Wilt u graag meer weten over hoe de opvang in z’n werk zal gaan, dan kunt u  woensdagavond 16 december van 19.00 tot 2100 uur terecht in de aula van het Pius X-college. Tijdens de inloop zullen deskundige medewerkers verschillende van instanties aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden.

Pauline Hospel
Fractievoorzitter VVD Bladel
Tel.: 0497-360979 / 06-12454112
Stuur me een mail