JEUGDWET EN PRIVACY IN DE KEMPENGEMEENTEN
Bladel, 24 november 2015

Zoals we al in een eerder artikel hebben geschreven, is voor de VVD Bladel privacy voor alle inwoners van onze gemeente uitermate belangrijk. Iets waar dus ook de kwetsbaren in onze samenleving recht op hebben. Wij gaven reeds aan dat wij ons zorgen maken over hoe de rechten van onze inwoners op het gebied van privacy zijn gewaarborgd, nu de decentralisaties zorgen voor meer taken op de schouders van de gemeente.

De portefeuillehouder van onze gemeente heeft ons tot op heden niet kunnen overtuigen van goede maatregelen. Voor zover bekend bij de VVD is er ook nog geen privacyprotocol beschikbaar. Iets wat wel is toegezegd bij het vaststellen van het Beleid voor de Jeugdwet in november 2014. Het nieuwe beleid is ingegaan op 1 januari 2015. Het is nu bijna 2016. Voor de VVD-fractie hoog tijd voor actie.

In het TV programma De Monitor op NPO 1 is afgelopen zondagavond 22 november aandacht besteed aan het onderwerp Privacy bij de gemeenten in het kader van de nieuwe Jeugdwet. Er is serieus sprake van maatschappelijke zorg en onrust over de waarborging van privacy in de Jeugdzorg. Dus de onrust beperkt zich niet alleen tot (VVD) Bladel. En ook geldt dit niet alleen bij de Jeugdwet, maar dat is wel hetgeen waar ik me in dit artikel op toespits.

Mede naar aanleiding van dit toch wel verontrustende programma heeft de VVD enkele vragen aan de portefeuillehouder gesteld tijdens de commissievergadering Inwoner op 24 november.

 • Is het zo dat in de gemeente Bladel ook - net als in het programma genoemde gemeenten -  slechts gehoor kan
   worden gegeven aan hulp als alle (medische) gegevens bekend zijn?
 • Hoe vindt communicatie over de dossiers plaats? Wordt hiervoor gebruik gemaakt van een gesloten systeem
   (zowel intern als extern)? Zo ja, welk systeem?
 • Kan de portefeuillehouder inzicht geven hoe vaak het CJG+, ondanks bezwaren van betrokkenen of buiten iemands
   medeweten om, gegevens verwerkt?
 • Kan de portefeuillehouder  inzicht geven hoe vaak medewerkers breed (over meerdere domeinen) gegevens van
   burgers inzien en hoe zich dit verhoudt tot het aantal enkelvoudige en meervoudige hulpvragen?
 • Kan de portefeuillehouder inzicht geven hoe vaak het voorkomt dat medewerkers gegevens van aanvragers inzien
   zonder dat zij betrokken zijn bij deze aanvraag? En wordt achteraf getoetst of hier ook noodzaak toe was?
 • Is er voor de mensen die gebruik maken van het CJG+  inmiddels een privacyprotocol voorhanden, zodat
   betreffenden beter zicht hebben over hoe met hun vertrouwelijke gegevens  wordt omgegaan?
 • Is er door een onafhankelijke partij een PIA (Privacy Impact Assessment) uitgevoerd op het gemeentelijk privacy
   beleid in het sociaal domein, of wordt dit uitgevoerd zodra het protocol gereed is?
 • Worden medewerkers  getraind of opgeleid over het onderwerp privacy, voor het bewust en zorgvuldig omgaan met
   persoonsgegevens?

De vragen zijn schriftelijk ingediend en de VVD wacht een reactie van de portefeuillehouder af. U als inwoner van Bladel heeft recht op een privacybeleid dat waterdicht is. Het gaat om gevoelige informatie.

Heeft u zelf ervaringen - goed of slecht - op het gebied van privacy in Bladel bij Jeugdwet, WMO of Participatie na de overheveling van deze taken naar de gemeente? Neemt u alstublieft contact met ons op voor een nog gerichtere aanpak! U kunt ook het onderstaande formulier invullen.

En als u het onthutsende programma 'De Monitor' zondagavond niet heeft gezien, raden we u aan vooral op deze link te klikken.

Let op: alle velden moeten worden ingevuld.

Naam:

E-mailadres:

Uw reactie:Pauline Hospel
Fractievoorzitter VVD Bladel
Tel.: 0497-360979 / 06-12454112
Stuur me een mail