MFA HAPERT, THE SOAP CONTINUES...
Bladel, 24 november 2015

Je zou er helemaal lyrisch van worden, zo "amazing" is de nieuw te realiseren MFA in Hapert. Het monumentale kerkgebouw wordt gered van de ondergang, de houtje-touwtje doolhof-school Het Palet (waarin ouders en kinderen nu blijkbaar verdwalen, volgens de directeur) krijgt helemaal een nieuw gebouw. De lokale gemeenschap kan beter functioneren als alle faciliteiten onder één dak zitten. Dit moet wel, omdat de gemeente zoveel taken op haar bordje heeft gekregen door de decentralisaties.

Zowel voor ouderen als jongeren is er ruimte in de nieuwe MFA. Schoolruimten die 's avonds leegstaan worden dan ingezet voor andere activiteiten en een lege MFA-ruimte overdag wordt in gebruik genomen door de school. Het Bisdom behoudt het Priesterkoor, waardoor er altijd diensten mogelijk blijven. Er wordt zelfs rekening gehouden met een eigen ingang in verband met bijvoorbeeld uitvaarten. Er wordt duurzaam gebouwd en verbouwd, waardoor het gebouw héél goedkoop is in energieverbruik....

Win-win-win situatie, zou je zeggen. Doen! Toch?
Tot zover komt de VVD mee. Maar dan gaat er een andere dimensie meespelen. De kosten die gemoeid zijn met deze nieuw op te zetten MFA zijn buiten proporties. Een investering van meer dan 11 miljoen (en dan zijn we er nog niet). Dat liegt er niet om. En dan krijgen we van de portefeuillehouder een overzichtje uit de losse pols, waarin suggestieve bedragen worden genoemd.

 • Suggestief, omdat er van uit wordt gegaan dat over 25 jaar de verbouwings- en onderhoudskosten van de oude
   locaties wel heel hoog uitvallen en de nieuwe MFA nagenoeg geen onderhoud nodig heeft in de komende 25 jaar.
   Het blijft in onze ogen een oud gebouw, die kerk.
 • Suggestief, omdat we rijk gerekend worden met een super opbrengst van vrijkomende locaties.
 • Suggestief, omdat er al rekening gehouden wordt met inkomsten van gebruikers van de nieuwe locatie, die straks
   onder de noemer Stichtingsbestuur gaan vallen.
 • Suggestief, omdat de school de kosten voor onderhoud aan de school vanuit het schoolbestuur gaat bekostigen.
   En hoe verhoudt zich dit als de school ook voor andere doeleinden gebruikt wordt?
 • En vooral suggestief, omdat met de losse-pols-berekeningen het nét lijk of de MFA 'bijna niets' (slechts een kleine
   € 4 mln!) gaat kosten. Vage omschrijvingen.

De VVD vraagt om nadere uitleg, maar deze blijft even vaag
En wat voor de VVD nog steeds van groot belang is en zal blijven, is scheiding van Kerk en Staat. Het kopen van de kerk en vervolgens een substantieel deel van de nieuwe MFA zuiver te reserveren voor kerk-doeleinden is voor de VVD niet acceptabel. Er wordt in het pleidooi van de portefeuillehouder zo juichend gedaan over de ruimtebesparing door samen gebruik maken van ruimten (kostenbesparing). Maar het Priesterkoor blijft enkel en alleen beschikbaar voor het Bisdom en kan zelfs worden vergroot door het openen van de schuifwand (bij bijvoorbeeld uitvaarten). Ze vragen daarnaast ook nog om een eigen ingang. Naar de mening van de VVD heb je óf een kerk, óf een MFA in een voormalige kerk. Een combifunctie op deze basis is niet mogelijk. Denk aan een oefening van de fanfare in de ene ruimte, terwijl in het Priesterkoor een uitvaart plaatsvindt. Dat kan toch niet?

Mocht het Bisdom toch van mening zijn dat dit geen probleem is, dan staat voor de VVD als een paal boven water dat daar een marktconforme huur vanuit het Bisdom tegenover moet staan. En dan bedoel ik ook écht marktconform. Net zoals de marktconforme prijs die nu betaald moet worden voor de kerk en de pastorie.

Haalbaarheid
Maar met deze uitleg lopen we al op de muziek vooruit. De VVD Bladel wil eigenlijk nog geen inhoud geven aan het plan. We zijn tot nu toe alleen nog bezig met een presentatie van een haalbaarheidsonderzoek. Hierover heeft de VVD een duidelijke mening. Wat ons betreft is 'variant F' (F van Fyra?) financieel niet haalbaar.

De VVD wil graag de mening van de inwoners horen. Ongetwijfeld zijn er inwoners die een nieuwe MFA toejuichen. Maar of ze dit nog steeds doen als ze weten welke financiële consequenties het geheel heeft? Dat valt nog te bezien.

Tijdens de raadsvergadering van 17 december zullen wij nogmaals onze argumenten kracht bij zetten. Wij gaan er van uit dat wij gesterkt zullen worden door een groot deel van de inwoners van de gemeente Bladel dat hun OZB liever niet omhoog zien gaan. En dat ook graag mogelijkheden willen behouden om andere projecten in de gemeente aan te pakken. We hebben het namelijk over een gemeente met 5 kernen. En niet over de gemeente Hapert.

Let op: alle velden moeten worden ingevuld.

Naam:

E-mailadres:

Uw reactie:Pauline Hospel
Fractievoorzitter VVD Bladel
Tel.: 0497-360979 / 06-12454112
Stuur me een mail