IN BLADEL OP DIT MOMENT GEEN OPVANG VOOR
Bladel, 14 oktober 2015

De afgelopen weken hebben politiek en ambtenaren van de gemeente Bladel zich gebogen over de vluchtelingenproblematiek. Op verzoek van de fractievoorzitters zou het college een persbericht opstellen om onze inwoners te informeren over de stand van zaken. Tot op heden is dit nog niet gebeurd. De VVD vindt dat u recht heeft op informatie, zeker over dit gevoelige onderwerp. Door middel van dit bericht informeren wij u over de achtergrond, de mogelijkheden en de beslissing die is genomen.

Achtergrond
Naar aanleiding van enkele vragen vanuit de commissie, heeft het college van Bladel onderzocht wat de mogelijkheden in Bladel zouden zijn, om een klein deel van de vluchtelingen tijdelijk onderdak te bieden.

Hoewel we al op voorhand wisten dat de gemeentelijke mogelijkheden beperkt waren, heeft het college in overleg met de fractievoorzitters in de afgelopen weken gesprekken gevoerd met het COA en het LOCC. Het COA verzorgt de tijdelijke opvang voor 6 tot 12 maanden, de LOCC houdt zich op dit moment bezig met de crisisopvang, waarbij de vluchtelingen maximaal 72 uur in een opvanglocatie zitten. Hiervoor worden meestal sporthallen gebruikt.

Mogelijkheden

1. Tijdelijke opvang voor een periode van 6 tot 12 maanden
In de gemeente beschikken wij over een leegstaande sporthal, aangezien wij enige tijd geleden een mooie nieuwe sporthal in gebruik hebben genomen. Het college en de fractievoorzitters waren unaniem van mening dat deze sporthal eventueel een geschikte basis zou zijn voor tijdelijke opvang van vluchtelingen. Tijdelijk, omdat wij eventuele bestemmingsplannen op langere termijn niet geheel in de weg willen staan. Het college ging vervolgens in gesprek met de COA om de mogelijkheden te bespreken.

Tijdelijke opvang is hier echter volgens het COA niet mogelijk. De sporthal is niet groot genoeg om de ruimte in te richten met als doel om 6 tot 12 maanden opvang te bieden. Het COA is gehouden aan strikte regels voor wat betreft de grootte e.d.

2. Eventueel crisisopvang
Om alle opties te bekijken, ging het college ook in gesprek met het LOCC om over een 72 uurs crisisopvang te praten. Bij een 72 uurs opvang komen alle risico's van veiligheid, gezondheid, huisvesting, voeding (halal) e.d. voor rekening en ter organisatie van de gemeente. Het is voor een relatief kleine gemeente als Bladel moeilijk te organiseren, en daarom is besloten om aan deze vorm van opvang op dit moment niet mee te werken.

3. Particuliere initiatieven
Inmiddels heeft Landal al besloten om op het Vennenbos enkele huisjes beschikbaar te stellen voor opvang van vluchtelingen (5 huisjes voor gezinnen). Mogelijk zijn er nog andere particuliere initiatieven om in (groeps-) accommodaties vluchtelingen crisis- of tijdelijke opvang te bieden. Voor wat betreft de VVD kan de gemeente ondersteuning bieden aan deze initiatieven.

Heeft u of kent u accommodaties die in aanmerking zouden kunnen komen voor opvang, dan kunt u altijd contact opnemen met de gemeente Bladel voor specifiekere informatie.

VVD akkoord met genomen beslissing
Zoals al aangegeven is tijdelijk opvang niet mogelijk. Aan het bieden van crisisopvang kleven helaas enkele risico's, zowel op gebied van veiligheid als gezondheid. De sporthal ligt naar onze mening erg dicht bij woningen in de betreffende wijk. De vluchtelingen in de crisisopvang zijn veelal niet medisch gescreend. Er zijn inmiddels al gevallen bekend van (bijvoorbeeld) open TBC. De VVD vindt een dergelijk risico te groot om onze inwoners hieraan bloot te stellen. Vluchtelingen zijn immers geen gevangenen en kunnen zich dus ook vrij rond bewegen in de omgeving van de sporthal.

Hoewel wij graag willen meedenken in het bieden van opvang mogelijkheden, hebben wij op dit moment besloten de sporthal niet aan te bieden voor crisisopvang. Mogelijk gaat hier in de (nabije) toekomst nog iets in veranderen. Op dit moment is het onderwerp voor wat betreft de VVD in Bladel in ieder geval afgerond.
VLUCHTELINGEN

Pauline Hospel
Fractievoorzitter VVD Bladel
Tel.: 0497-360979 / 06-12454112
Stuur me een mail