PRIVACY, NIET BELANGRIJK GENOEG?
Bladel, 2 september 2015

De VVD Bladel is altijd een voorstander geweest van de decentralisaties van de Jeugd, WMO en Participatie. Met veel toewijding en betrokkenheid hebben wij altijd in commissievergaderingen en speciale thema-bijeenkomsten meegedacht over nieuw beleid op het gebied van deze decentralisaties.

Al in een heel vroeg stadium, nog ruim voordat de Jeugdwet werd ingevoerd, was privacy voor de VVD een heikel punt. Herhaaldelijk hebben wij getracht, met goede argumenten de portefeuillehouders en de andere politieke partijen in onze gemeenteraad te overtuigen van de noodzaak van een goed privacyreglement bij de drie decentralisaties (Jeugdwet, Participatie en WMO). Hoe moeilijk kan het zijn? Echter, uit bijgevoegd artikel 'Gedrag ambtenaren cruciaal bij gegevens privacy' blijkt wel weer dat privacy een ondergeschoven kindje is. En helaas niet alleen in de gemeente Bladel.

De VVD is en blijft van mening dat het voor de inwoners transparant moet zijn hoe de gemeente omgaat met hun -vaak gevoelige - informatie. Dit geldt voor zowel Jeugd, als Participatie en WMO. Een simpel antwoord van de portefeuillehouder als "de gemeenteambtenaren hebben zich te houden aan landelijke privacyregels, ook in onze gemeente" is voor de VVD niet meer voldoende. De inwoners hebben er recht op om te weten wie er toegang hebben tot hun dossiers. Is het mogelijk of onmogelijk om toegang tot dossiers te beperken tot bepaalde (beroeps)groepen? En waarom gebeurt dit wel of niet? Dit moet voor de VVD helder worden. Inwoners, trek aan de bel voordat het te laat is!

Waarom kunnen wij hier in Bladel niet het verschil maken? Waarom kan Bladel niet zorgen voor goed vastgelegde privacy-afspraken? Moeten we wachten tot het escaleert? Tot we daadwerkelijk gaan verzuipen in onomkeerbare problemen? Al vanaf januari 2015 wordt de Jeugdwet vanuit de gemeente geregeld. Het is nu september 2015. Het kan toch niet zo zijn dat het nu nog niet duidelijk is hoe we de privacy in onze gemeente geregeld (willen) hebben?
En misschien is het inmiddels prima geregeld in Bladel. Zo ja, dan wil de VVD dit ook graag weten!

Transparantie…

We zijn benieuwd naar uw reactie! Die kunt u d.m.v. onderstaand formulier aan ons versturen. Dank u wel.

Let op: alle velden moeten worden ingevuld.

Naam:

E-mailadres:

Uw reactie:Pauline Hospel
Fractievoorzitter VVD Bladel
Tel.: 0497-360979 / 06-12454112
Stuur me een mail