WOONVERPLICHTING WETHOUDER d'HAENS
Bladel, 30 januari 2015

Laten we als VVD benadrukken dat niet het functioneren van de wethouder aan de orde is, voordat wij overgaan tot onze beoordeling van het voorstel dat voor ons ligt. De VVD denkt dat - ofschoon we mogelijk niet altijd op één lijn zullen zitten over ideeën en uitgangspunten - onze gemeente in de heer d'Haens een gedreven wethouder heeft.

Toen de heer d'Haens aantrad als wethouder van de gemeente Bladel, wist hij dat voor hem de voorwaarden van artikel 36a van de gemeentewet van toepassing waren. Dit betekent dat hij bij het aantreden in de woonplaats zelf woonachtig moet zijn. Natuurlijk had de VVD begrip voor de situatie: de wethouder had tijd nodig om zijn woning te verkopen en een huis te zoeken in één van de kernen van Bladel.

Inmiddels zijn we bijna een jaar verder en nu heeft de heer d'Haens een verzoek ingediend om de woonplaatsver-plichting met wederom een jaar uit te stellen. Zie de brief met daarin naar zijn mening zwaarwegende argumenten. In de brief wordt weliswaar gesproken van bijzondere omstandigheden in zijn woon- en gezinssituatie, maar er wordt vanuit de kant van de wethouder geen enkele inspanningsverplichting aangetoond. Sterker nog: de heer d'Haens is van mening dat de leefbaarheid, cq. de instandhouding van de basisschool in de kern Weebosch niet gewaarborgd blijft als hij uit die kern/gemeente vertrekt!

Hiermee geeft de heer d'Haens naar de mening van de VVD aan dat de leefbaarheid in een kern in de gemeente Bergeijk misschien wel belangrijker is dan de leefbaarheid in één van de kernen in Bladel. De VVD vindt ook dat de leefbaarheid in onze kernen gewaarborgd moet zijn, en ook het voortbestaan van de scholen in onze kleine kernen zou zomaar kunnen staan of vallen met aanwas van kinderen. De heer d'Haens is dan ook meer dan welkom om in één van onze kleine kernen te gaan wonen.

Het stelt de VVD teleur dat een dergelijk argument van de wethouder in zijn overtuiging als een bijzonder geval moet worden gezien. Wij ondersteunen het voorstel dan ook niet.

De op dit moment geldende wet is duidelijk: een wethouder heeft een woonplaatsverplichting. De VVD vindt dat een discussie rondom vrije woonplaatskeuze nog niet aan de orde is. Mogelijk wordt de wet op langere termijn aangepast, maar dat is nu nog niet het geval. Vooralsnog mogen we vanuit de wethouder enige inspanning verwachten om een vestiging in Bladel mogelijk te maken. Uit de brief van de heer d'Haens heeft de VVD geen inspanning kunnen constateren. Zoals al gebleken uit ons betoog, stemmen we dus tegen het voorstel.

Pauline Hospel
Fractievoorzitter VVD Bladel
Tel.: 0497-360979 / 06-12454112
Stuur me een mail