ONTWIKKELING POSTHOF BLADEL
Bladel, 2 maart 2015

Eén van de punten die op de agenda van de commissievergadering Grondgebied van 2 maart 2015 stonden, was de herbestemming van het pand van de ABN-Amro. De plannen die er liggen hebben betrekking op afbreken van het gebouw om hiervoor in de plaats een nieuwbouw te realiseren met op de begane grond een openbare functie (horeca of iets dergelijks, maar géén detailhandel) en een zevental huurappartementen.

Deze appartementen op de etages zouden dan moeten vallen in een prijsklasse tussen 'De Smis' en 'Martstaete'. De VVD maakt zich evenwel zorgen over de verpaupering van het deel van de Posthof dat is gelegen tussen de geplande nieuwbouw enerzijds en het in beperkte renovatie zijnde hotel aan de andere kant. Zij doet het voorstel om te onderzoeken of de Posthof mede deel kan uitmaken van de ontwikkeling van een nieuw plan.

Deze mening werd door meerdere partijen in de commissie gedeeld. De portefeuillehouder gaf aan hier niet in te kunnen of willen sturen, maar dat de eigenaar van de Posthof in overleg is met de eigenaar van het bankgebouw om te kijken of ze samen wat kunnen.

John Adams
Raadslid VVD Bladel
Tel.: 0497-386086 / 06-55135397
Stuur me een mail