VVD BLADEL JUICHT DOORSTART DORPSRAAD
Bladel, 27 januari 2015

Inmiddels zijn de drie dorpsraden in Hoogeloon, Casteren en Netersel en het Burgerinitiatief in Hapert (GBOH) niet meer weg te denken uit onze gemeente. Deze initiatieven zijn van toegevoegde waarde voor het gemeentebestuur en voor de VVD Bladel.

Per 1 januari dit jaar dreigde het voortbestaan van de dorpsraad Netersel niet langer vanzelfsprekend te zijn vanwege verhuizing van één van de leden. De huidige verordening - vastgesteld door onze eigen gemeenteraad - zou niet toelaten om de dorpsraad met één lid minder te laten functioneren. Aangezien er niet meer kandidaten op de lijst stonden, zou de dorpsraad niet verder kunnen.

Gelukkig meldde zich al snel een nieuwe kandidaat voor de vacature, en staande de vergadering op 26 januari meldden zich nog drie nieuwe kandidaten. Met de toezegging van de portefeuillehouder, die ook het woord voerde namens de gemeenteraad, is hiermee het voortbestaan van de dorpsraad voorlopig gewaarborgd.

De VVD Bladel is erg tevreden met deze uitkomst, en juicht deze doorstart toe. De VVD Bladel feliciteert de dorpsraadsleden met dit mooie resultaat, en wenst het nieuwe dorpsraadslid veel succes toe.
NETERSEL TOE

Pauline Hospel
Fractievoorzitter VVD Bladel
Tel.: 0497-360979 / 06-12454112
Stuur me een mail