2014, EEN BEWOGEN JAAR VOOR DE VVD IN BLADEL
Bladel, 28 januari 2015

We begonnen het jaar als coalitiepartner in een inmiddels wat meer wankele samenstelling dan toen we in 2010 startten. Dit bleek in februari 2014 heel duidelijk, toen er door de toenmalige oppositiepartijen VHP en CDA, gesteund door Bladel Transparant tegen het definitieve bestemmingsplan van het langlopende project Egyptische Poort werd gestemd. Hierdoor stapte de portefeuillehouder op en ontstond er grimmigheid binnen de coalitie waarmee niemand goed raad wist. Zeker tussen de PvdA en BT is dit niet meer écht goed gekomen.

Een vervolg van deze coalitie na de verkiezingen konden we toen definitief 'op ons buik schrijven'. De resterende maanden heeft 'onze' Theo, samen met de andere collegeleden, de kar getrokken door het verdelen van de portefeuilles van Arjan.

En dit alles vond plaats in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Verkiezingen, waar we - helaas met een kleine lijst kandidaten, maar wel met een mooi verkiezingsprogramma - aan hebben deelgenomen en waar we uiteindelijk - zij het met licht verlies - toch onze twee zetels in de raad hebben weten te behouden. De coalitieonderhandelingen hebben ons uiteindelijk niet gebracht wat we graag weer wilden, nl. doorgaan met bewezen effectief liberaal beleid. Er zat hier en daar nog teveel 'oud zeer' en dat heeft nou eenmaal wat tijd nodig om te slijten. Dus deze raadsperiode moesten we als oppositiepartij gaan strijden.

En daar waar nodig streden we. De huidige coalitiepartijen vinden het de normaalste zaak van de wereld om de OZB boventrendmatig te verhogen, dit is zelfs opgenomen in het raadsprogramma. En waarom? Om een boventrendmatig dure MFA in Hapert te kunnen financieren. Een MFA die het stokpaardje lijkt te zijn van een groep notabelen aldaar, samen met de VHP. Een MFA die naar onze mening buitenproportioneel duur is voor de huidige portemonnee van onze gemeente. En dan hebben we het nog niet eens over de kosten van de kerk. Die worden voor het gemak in de berekeningen nog maar even vergeten.

Als fractievoorzitter heb ik deelgenomen de onderhandelingen over het raadsprogramma. Over het algemeen heeft de VVD kunnen instemmen met dat programma, omdat ons dit uiteindelijk nog voldoende ruimte biedt om te onderhandelen op de invulling en om te trachten, ons stempel te drukken. Met dit raadsprogramma is niet alles dichtgemetseld. Alleen op het onderdeel van de OZB hebben wij het niet willen en kunnen onderschrijven. Dit was tegen het zere been van - met name - de huidige portefeuillehouder Financiën, Wim van der Linden. Want, zoals hij onlangs nog heeft gezegd heeft de VVD in de vorige periode wel ingestemd met een verhoging van de OZB. Ja, dat klopt, maar dat was voor de op dat moment geldende financiële situatie (u weet wel, de gevolgen van de economische- en eurocrisis) en niet voor exorbitant duur nieuw beleid, zoals die MFA in Hapert. In de huidige situatie denken wij dat het niet-instemmen met de verhoging van de OZB volledig op z'n plaats is.

De begroting voor 2015 werd behandeld in oktober. En wat was het college in haar nopjes om ons te kunnen meedelen dat de begroting een positief resultaat had.
Geld over!
Maar hé: er was nog geen enkel onderdeel uit het raadsprogramma in de begroting opgenomen omdat de definitieve versie van het raadsprogramma en het opstellen van de begroting elkaar hadden gekruist. En het positieve resultaat ging al meteen teloor: unaniem werd ingestemd met onder andere het niet-bezuinigen op de peuterspeelzalen en het niet-invoeren van de toeristenbelasting voor de arbeidsmigranten. De VVD was het volledig eens met deze wijzigingen. Maar de niet geringe bedragen waren al wel opgenomen in de begroting. Een raadsvergadering later kwam een dergelijke schijnbezuiniging nog een keer aan bod, toen de VVD volmondig en zonder enige twijfel kon instemmen met het schrappen van het plan voor het nieuwe reststrokenbeleid. Dit was voor de fractie altijd al een doorn in het oog. Maar desalniettemin is het positieve resultaat van € 146.000 daarmee inmiddels zo ongeveer geslonken tot het nulpunt. Kniesoor die daar op let.

En dan nog even terugkomen op de Egyptische Poort, waar ik dit artikel mee begon… Tja, er zou, volgens de motie die in februari 2014 werd aangenomen, volgens zowel het huidige college als de coalitiepartijen vóór 1 januari 2015 een plan liggen. Waar dan? Geen plan, geen duidelijkheid, verdeeldheid binnen de partijen die het plan destijds hebben afgeschoten. Maar zo komen we niet veel verder. En ondertussen hangt dit project, wat juist geld zou moeten genereren voor nieuw beleid, als een zwaard van Damocles boven ons hoofd… Eerder heb ik het plan al de "Titanic van Bladel" genoemd. Als we namelijk niet oppassen, gaan we financieel ten onder. Laten we hopen dat ik me vergis.
To be continued…

Als oppositiepartij hebben we getracht en blijven we trachten constructief mee te denken in het te voeren beleid, zolang dat maar in het belang is van onze inwoners. Uiteraard stemmen we in met voorstellen die passen binnen onze VVD uitgangspunten, maar we zullen daar waar nodig blijven strijden om het liberale geluid te laten horen.

Het college heeft het raadsprogramma nu vertaald in een tabel met daarop enkele aanpassingen in het tijdsplan. Het zou qua tijdspad haalbaar moeten zijn. Maar gezien de ietwat platte portemonnee van de gemeente op dit moment is het de vraag of zaken uitvoerbaar zijn. Het is nu te vroeg om hier al over te speculeren. Uiteraard zal ik hier naar bevinden op terugkomen. Blijft u deze site volgen.

Namens de fractie: Pauline Hospel
Fractievoorzitter VVD Bladel
Tel.: 0497-360979 / 06-12454112
Stuur ons een mail