AFRONDING WETSTRAJECT DECENTRALISATIES
Den Haag, 19 december 2014

Per 1 januari gaan we kijken naar wat mensen wel kunnen, in plaats van wat mensen niet kunnen. Met de aangenomen Participatiewet gaan we mensen met een beperking helpen om sneller aan de slag te komen op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat ze gewoon aan het werk kunnen in een normale baan bij een regulier bedrijf. De VVD kijkt liever naar iemands talent, dan naar iemands beperkingen.

We sluiten mensen niet op in een uitkering, maar we laten mensen deelnemen aan de samenleving. Iedereen doet mee. De VVD is blij dat we deze langgekoesterde wens nu hebben kunnen realiseren. Als laatste onderdeel van de Participatiewet - en daarmee alle decentralisaties - hebben we net ook de behandeling van de Quotumwet voltooid.

De VVD is blij is met de baanafspraak van de werkgevers in het sociaal akkoord om 100.000 extra mensen met een beperking aan het werk te helpen. Wij hebben er vertrouwen in dat het bedrijfsleven deze initiatieven in de komende jaren kan en zal uitbouwen. Hopelijk hebben we een paardenmiddel als het quotum dan ook nooit nodig. Echter, we staan als VVD wel voor onze handtekening.

De uitvoerbaarheid van de baanafspraak en het eventuele quotum was al enorm vergroot. Dit doordat - op voorspraak van de VVD - de invulling van de baanafspraak en het (eventuele) quotum vooral flexibel is geworden voor het bedrijfsleven. Zowel inlenen als detacheren tellen nu mee wanneer een bedrijf besluit mensen met een beperking aan het werk te helpen. Bij de behandeling hebben we nu ook een verbreding van de doelgroep kunnen realiseren. Zo tellen mensen met een beperking die meer kunnen verdienen dan het minimumloon ook mee als het quotum ooit in werking mocht treden. Hier heb ik mij erg hard voor gemaakt, want voor de VVD geldt dat iedere arbeidsgehandicapte die een baan krijgt, telt. Hoogopgeleid of laagopgeleid, belangrijk is dat iedereen meedoet. Werk is tenslotte veel meer dan een inkomen.

Verder ben ik blij dat ik een deactiveringsknop in de wet heb kunnen laten opnemen. Als de quotumheffing wordt geactiveerd en bedrijven een boete kunnen krijgen, dan zou die heffing ze permanent boven het hoofd hangen. Ook als het bedrijfsleven in de jaren daarna wel aan een gemaakte baanafspraak zou voldoen. Nu kan de quotumheffing bij ministeriële regeling worden gedeactiveerd, indien het aantal banen voor arbeidsbeperkten voldoende toeneemt.

Alle landelijke decentralisatiewetgeving is nu in de Tweede Kamer behandeld. Nu is het tijd voor de gemeenten om de handschoen op te pakken, we hebben er alle vertrouwen in.

Tot slot wens ik u prettige feestdagen en een voorspoedig 2015 toe.
Sjoerd Potters
Lid VVD-fractie Tweede Kamer
Tel.: 070-3183035 / 06-21703779
EEN FEIT

Stuur me een mail