VVD IN DE REGIO
Bladel, 11 december 2014

De VVD Bladel is een lokale partij die zelfstandig beslissingen neemt, een mening vormt, en dicht bij de inwoners van de gemeente staat. Maar naast de VVD Bladel is er ook een VVD Eersel, een VVD Reusel, een VVD Bergeijk enzovoorts. Één van de grote voordelen van VVD zijn, is dat je kunt rekenen op landelijke steun als het aankomt op bijvoorbeeld opleidingen en trainingen. Maar ook regionaal komen de VVD's regelmatig samen.

De verschillende VVD-fracties uit de Kempen vinden het belangrijk om samen te sparren over mogelijkheden van samenwerken en de mogelijkheden van samen optrekken in standpunten, die we vervolgens ieder voor zich weer meenemen naar de eigen achterban en gemeenteraden. Daarom komen die regionale VVD-fracties regelmatig samen. Dit vinden wij een belangrijke pre ten opzichte van lokale partijen die slechts in één gemeente voorkomen. Zeker nu we vanuit de provincie opgelegd krijgen om toch meer en meer te gaan samenwerken (in ons geval als Kempengemeenten), is het belangrijk om je partners hier in te vinden. En wat is nou prettiger dan je partner te vinden in partijgenoten met in grote lijnen dezelfde uitgangspunten? Samen sta je sterker.

Natuurlijk blijven we als VVD Bladel dicht bij de inwoners staan. Aan de overleggen, voorafgaande aan de raadsvergaderingen, verandert niets. En u bent altijd van harte welkom op deze overleggen om samen met de fractie van de VVD Bladel na te denken over zaken die op dat moment spelen, of die mogelijk in de (nabije) toekomst een rol gaan spelen. Wij zijn er voor u!

Ons eerstvolgende fractie-overleg is op maandag 15 december om 20.00 uur in Den Tref in Hapert. U bent van harte uitgenodigd. De stukken voor de gemeenteraadsvergadering van 18 december vind u onder de link "Agenda". U komt, als u op "agenda en stukken" klikt, automatisch op de site van de Gemeente Bladel terecht en kunt daar zien waar we het in het komende fractie-overleg over gaan hebben.

Punten die ditmaal op de agenda staan zijn bijvoorbeeld het bestemmingsplan De Pan in Hapert, de najaarsnota, het wijzigen van de verordening startersleningen en de belasting- en tarievenmaatregelen voor 2015 (o.a. OZB en afvalstoffenheffing).

Om ruimte voor u in te plannen, als u ons graag informeert tijdens ons fractie-overleg, horen wij graag vooraf dat u van plan bent om naar ons toe te komen. U kunt hiervoor contact opnemen met één van de raadsleden (Pauline Hospel en John Adams). Contactgegevens zijn te vinden op deze site, onder de link "Fractie".

Ik hoop u te kunnen verwelkomen op 15 december aanstaande!

Namens de fractie: Pauline Hospel
Fractievoorzitter VVD Bladel
Tel.: 0497-360979 / 06-12454112
Stuur ons een mail