SUBSIDIEVERORDENING VOOR 2015
Bladel, 15 oktober 2014

In de Commissievergadering Inwoners van dinsdag 14 oktober stond de nieuwe subsidieverordening voor 2015 op de agenda. Iets om even bij stil te staan, zeker na de discussie rondom dit punt.
In Bladel bestaat nog steeds de mogelijkheid om als vereniging of organisatie een aanvraag te doen voor een subsidie. De VVD is verheugd dat hiervoor ook voor het komende jaar voldoende budget kan worden vrijgemaakt en dat we, ondanks procentuele bezuinigingen op dit vlak toch nog altijd een substantieel bedrag kunnen toekennen aan de subsidievrager.


Daarnaast is de VVD een grote voorstander van het vereenvoudigen van regels, artikels en andere bureaucratische rompslomp waar onze inwoners vaak tegenaan lopen.

Maar toch vindt de VVD de vereenvoudiging van het aanvragen van een subsidie voor een (éénmalige) activiteit tot een bedrag van maar liefst € 5.000 wel erg eenvoudig en vrijblijvend. Om in aanmerking te komen voor een subsidie tot dit bedrag, hoeft de aanvrager slechts een activiteitenprogramma (tot € 500) en een begroting (tussen € 500 en € 5.000) in te dienen. That's all! En dan te bedenken dat het hier maar liefst om tweederde van de subsidieaanvragen gaat!

Voor de VVD gaat deze vereenvoudiging te ver. De VVD is van mening dat het door het college gekozen bedrag van € 5.000 veel te hoog is. Aanvragen boven € 500 mogen, voor wat de VVD betreft wel kritischer bekeken worden. Wij zijn van mening dat bij een dergelijke aanvraag wel een jaarrekening moet worden overlegd, naast een activiteitenprogramma en begroting. Als het om zulke bedragen gaat, moet een organisatie of vereniging naar onze mening ook in staat zijn om deze stukken te overhandigen.

Eén van de onderdelen uit de subsidieverordening is het individuele muziekonderwijs. De VVD denkt dat het plafond van € 100.000 hiervoor gehandhaafd moet worden. Maar de VVD wil ook dat - bij overschrijding van dit budget - het college terug moet komen naar de raad, om haar in de gelegenheid te stellen het budget incidenteel te verhogen. Op dat moment, en dat is halverwege 2015, hebben we mogelijk ook beter zicht op de financiële situatie van Bladel om zo een gedegen beslissing te kunnen nemen.

In de raadsvergadering van 6 november zullen wij met amendementen terugkomen op deze twee onderdelen. Wij hopen daarvoor steun te krijgen van andere fracties! En wilt u hierover (of over andere onderwerpen die op de agenda van de raadsvergadering van 6 november staan) meepraten? Neem gerust contact op met één van de fractieleden, of kom op maandag 3 november naar ons fractieoverleg in D'n Aord in Casteren. We starten om 20.00 uur.

Pauline Hospel
Fractievoorzitter VVD Bladel
Tel.: 0497-360979 / 06-12454112
Stuur me een mail