QUOTUMWET EN EUROPESE ARBOWETGEVING
Den Haag, 30 september 2014

Liberale vrienden, inmiddels zijn we alweer een aantal weken aan de slag in het nieuwe parlementaire jaar. De noodzakelijke wetgeving voor de decentralisaties is door de Kamer, nu is straks echt het moment daar voor de gemeenten om de handschoen op te pakken. Zoals ik eerder gezegd heb zijn gemeenten nu aan zet, maar wij blijven nauw betrokken bij de invoering van deze nieuwe werkwijze.

In de Tweede Kamer ligt nog voor ons de behandeling van de Quotumwet. De afspraak is dat deze wet pas in werking treedt als de baanafspraak - zoals overeengekomen in het sociaal akkoord (100.000 extra banen voor arbeidsgehandicapten) - niet wordt gehaald. De kans dat bedrijven kunnen voldoen aan de door henzelf gemaakte afspraken is vergroot doordat inleningen & detacheringen ook meetellen. Dit vind ik een zeer belangrijk punt, dus ik ben blij dat we dat hebben kunnen regelen.

Een punt van zorg aangaande de baanafspraak en het eventuele quotum is de doelgroep die hiervoor in aanmerking gaat komen. Mensen in de WAO/WIA of mensen met een beperking die toch op eigen houtje wettelijk minimumloon verdienen, komen in de huidige afspraken niet in aanmerking om mee te tellen voor het quotum. Dit is problematisch omdat bijvoorbeeld een bedrijf als KPN wel bewust werkt met slechtzienden, maar deze plekken vanaf 1 januari dus niet als quotumplek kan laten meetellen. Verdringing en concurrentie tussen groepen ligt op de loer. Tijdens een rondetafelgesprek twee weken geleden is een mogelijke verbreding van de doelgroep door zowel de sociale partners als allerhande belangengroepen naar voren gebracht. Hier is het laatste woord dus nog niet over gezegd. Vragen hierover zullen ook terugkomen in onze inbreng bij de wet. We zijn als VVD erg benieuwd naar de antwoorden van staatssecretaris Klijnsma.

Dan een ander punt. In het voorjaar heb ik een 'nota arbeidsomstandigheden' overhandigd aan minister Asscher met daarbij de oproep om ondernemers te helpen door verstikkende Europese arboregels af te schaffen. Er zijn meer dan twintig Europese Richtlijnen op het gebied van arbeidsomstandigheden met elk tientallen gedetailleerde middelvoorschriften die onze innovatieve ondernemers (zoals ASML, maar ook het MKB) alleen maar in de weg zitten. Natuurlijk hebben we als VVD veilig werken hoog in het vaandel staan. Maar er moet meer ruimte komen voor maatwerk en gezond verstand op de werkvloer. Mijn oproep voor deregulering heb ik nu ook gedaan richting drie kandidaat-leden van de Europese Commissie, waaronder Frans Timmermans. Als beoogd Vicevoorzitter met de portefeuille hervorming van Europese regulering ga ik ervanuit dat mijn boodschap niet aan dovemans oren gericht zal zijn.

In plaats van afwachten kun je beter initiatief tonen zeg ik altijd maar, dus zowel in de Tweede Kamer als in Brussel - bijvoorbeeld in samenwerking met de VVD-fractie in het Europees Parlement - zal ik mij blijvend inzetten voor het hervormen van Europese arbowetgeving.

Ik houd u op de hoogte wat betreft de voortgang.

Sjoerd Potters
Lid VVD-fractie Tweede Kamer
Tel.: 06-41636005
Stuur me een mail