CENTRUMMANAGEMENT BLADEL VAN START
Bladel, 12 november 2014

Begin 2013 heeft de ondernemersvereniging Bladel een brandvergadering georganiseerd over de toekomst van het centrum van Bladel. Samen met de aanwezige eigenaren, ondernemers en raadsleden is de intentie uitgesproken om actie te ondernemen. Vanuit de ondernemersvereniging en de gemeente is een businessplan opgesteld waarin de organisatie, de financiering en de projecten voor centrummanagement in Bladel zijn beschreven.

Centrummanagement is een structureel samenwerkingsverband tussen de private en publieke partijen in het centrumgebied. Het doel is het versterken van de positie van Bladel als hét funshopcentrum van de regio. Dit wil men bereiken door gezamenlijk te investeren in een sterk aanbod, sfeer, uitstraling en het vergroten van de aantrekkingskracht binnen de regio.

De VVD heeft al vaker uitgesproken dat ze voorstander is van het centreren van detailhandel binnen het koopcentrum omdat dit een aantrekkingskracht heeft op het winkelende publiek. Daarnaast maakt de VVD zich hard voor het ondersteunen van de ondernemers binnen de horeca en detail branche.

De VVD vindt het verder een erg goede zaak dat Bladelse ondernemers elkaar vinden en de handen ineen slaan, juist in zwaardere periodes zoals nu. Daarbij vinden we het natuurlijk ook heel erg belangrijk dat er ook een stimulans is voor de plaatselijke werkgelegenheid, vooral binnen branches die op dit moment toch al zo onder druk staan.

Om dit alles mogelijk te maken is er een structurele financiering noodzakelijk en hiervoor wordt gebruikgemaakt van de zogenaamde bedrijveninvesteringszone. Hiervoor zijn door de gemeente een tweetal verordeningen opgesteld. In deze verordeningen worden de financiële bijdragen voor zowel de ondernemers/gebruikers als de vastgoedeigenaren opgenomen.

Binnen de commissie grondgebied van 13 oktober jl. zijn deze verordeningen behandeld en in de raadsvergadering van 6 november jl. zijn deze door de gemeenteraad geaccordeerd. Daarnaast is binnen de gemeenteraad met een ruime meerderheid, waaronder uiteraard de VVD, een amendement aangenomen waarin de gemeentelijke bijdrage van € 5.000,00 zelfs is verhoogd naar € 17.500,00.

Om de Bedrijveninvesteringszone in te kunnen stellen heeft er nog een draagkracht meting plaatsgevonden. Op 10 november jl. hebben de ondernemers met 49 versus 8 en de vastgoedeigenaren zelfs met 95 versus 4 voor gestemd. Hiermee is het definitieve sein gegeven om het centrummanagement van start te laten gaan. Het aantrekken van een centrummanager die dit alles coördineert is hierin een belangrijke stap.

Al bij al is de VVD van mening dat we als Bladel een belangrijke stap hebben gezet in de versteviging van de regiofunctie die Bladel de laatste jaren nadrukkelijk heeft ingenomen.

John Adams
Raadslid VVD Bladel
Tel.: 0497-386086 / 06-55135397
Stuur me een mail