VVD BLADEL BEDANKT HAAR KIEZERS
Bladel, 20 maart 2014

Beste VVD-kiezer,

Graag wil ik u, namens de VVD Bladel, hartelijk danken voor uw stem op de VVD in Bladel. Hoewel we wat hebben moeten inleveren in stemmenaantallen, hebben we (door een restzetel) in ieder geval onze twee zetels behouden. Hier zijn we erg blij mee!

John Adams en ik zullen ons wederom vier jaar gaan inzetten. Wij zullen aan u - en ook aan de andere partijen en kiezers - laten blijken dat de VVD Bladel er toe doet. Dat we terecht onze twee zetels hebben, zodat we onze stem in de gemeente Bladel kunnen laten horen.

Op dit moment is het CDA (de grootste partij in Bladel) bezig met het formeren van een nieuwe coalitie. Of we mee mogen regeren is nu nog niet duidelijk. Wij - als kleinste partij in Bladel - zullen in het voeren van de gesprekken niet het voortouw nemen, maar houden netjes een pas op de plaats. Wij willen echter wel graag deelnemen aan een coalitie. We sluiten hiervoor geen partijen uit, en alles is voor ons (tot op zekere hoogte) bespreekbaar.

Zodra we meer weten over een eventuele coalitie, en of we hier wel of niet aan meedoen, zullen we u via deze website informeren.

Nogmaals spreken wij onze hartelijke dank uit in uw vertrouwen!

Met vriendelijke groeten,

Pauline Hospel
Fractievoorzitter VVD Bladel
Tel.: 0497-360979 / 06-12454112
Stuur me een mail