DECENTRALISATIE IN HET SOCIALE DOMEIN
Bladel, 20 februari  2013

Vanavond hebben we in Bergeijk een belangrijke bijeenkomst gehad voor de gemeenteraden van alle Kempengemeenten. Belangrijk, omdat hier de aankomende decentralisaties van onze overheid zijn besproken. Het betreft decentralisaties in de Jeugdzorg, de WMO en de Participatiewet. Vanuit de fractie VVD Bladel was ik vanavond de afgevaardigde bij deze bijeenkomst.

Er komt heel wat op de gemeentes af. Vanuit Den Haag worden meerdere taken overgeheveld naar de gemeentes. Daarbij moeten we ook rekening houden met een korting op de toe te kennen bedragen.

Een uitdaging dus, om als gemeentes goede beleidskaders te maken om deze decentralisaties zo goed mogelijk te implementeren. Tijdens de bijeenkomst werd ons uitgelegd wat de transities (of "transformaties") precies gaan inhouden. Door de diverse portefeuillehouders en ambtenaren  werd daarnaast het belang uitgelegd van één gezamenlijk beleid voor de vijf Kempengemeenten. Gezamenlijke inkoop van bijvoorbeeld zorg kan voordeel opleveren.

Het is nu belangrijk om als vijf gemeenteraden te proberen om de  zogenaamde "couleurs locals" enigszins los te laten en te zorgen dat we tot één beleid komen. Hier ligt onze uitdagende taak.

Als fractie van de VVD Bladel vinden we het belangrijk dat we - indien nodig - onze stem laten horen tijdens het formuleren van de juiste beleidskaders, die moeten worden uitgevoerd door de betreffende portefeuillehouders van de vijf Kempengemeenten. U als inwoner kunt ons hierover mogelijk informatie of adviezen geven, die wij kunnen meenemen in de raadsdiscussie. Wij nodigen u daarom van harte uit om naar ons eerstvolgende achterbanoverleg te komen, dat wordt gehouden op maandag 25 maart 2013.
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: Cultureel Centrum Den Herd in Bladel.

Tijdens dit achterbanoverleg zullen ook de agendapunten van de raadsvergadering op 28 maart 2013 worden besproken. Hoewel de decentralisatie nog niet op deze agenda staat, willen we graag op tijd starten met het inventariseren van onze standpunten op dit belangrijke dossier.

We stellen het op prijs als u van te voren aangeeft of u ons achterbanoverleg gaat bezoeken. Aanmelden kan door me een mail te sturen of even te bellen. We hopen u op de 25e maart te ontmoeten!

Pauline Hospel
Fractievoorzitter VVD Bladel
Tel.: 0497-360979 / 06-12454112
Stuur me een mail