Bladel, 17 januari 2020

Bij deze titel denkt u natuurlijk "YESSS!!!" Maar niets is minder waar. Niet in dit geval. De kriebels waar het hier om gaat, zijn niet prettig. We hebben het namelijk over de plaag van de eikenprocessierups. Een klein, harig beestje dat in een relatief korte periode behoorlijk wat ellende kan veroorzaken. De rups ontpopt zich best snel tot een mooie vlinder. Toch denken we dat het beter is om deze beestjes uit te roeien. Voordat ze vlinders worden en het liefst zelfs voordat ze rups worden.

In de voorgaande jaren (na uitleg in de commissievergadering begrepen we dat de rups al zeker 30 jaar bestaat) hebben we de rups kunnen bestrijden met wegzuigen. Alleen worden de winters minder streng, waardoor de rupsen in de lente en zomer in steeds grotere aantallen aanwezig zijn.

Het wegzuigen van de rupsen werkt goed, maar omdat er zoveel meldingen binnenkomen kan de aannemer niet direct overal op inspringen. De meest kwetsbare
locaties zoals bij scholen, drukke fietspaden
(schooljeugd) en sportparken hebben hierbij
voorrang gekregen waardoor het op 'minder
belangrijke' locaties langer kon duren voordat
er bestreden werd.

Maar wat betekent dit voor de komendeja-
ren?

De gemeente gaat nu inzetten op preventieve
bestrijding met een biologisch middel; en mocht
dat niet volledig hebben gewerkt, dan kan er
alsnog worden weggezogen. Een initiatief dat
we van harte ondersteunen. Maar om niet de
kriebels te krijgen van de plannen hadden we
nog een paar vragen. Op initiatief van de VVD
is de mededeling over het bestrijden van de
rupsjes op de agenda van commissie Inwoners gekomen. Iets waar onder andere door Bladel Transparant dankbaar gebruik van is gemaakt.

1. Kunnen we -- zoals met de gladheidsbestrijding en storingen aan de openbare verlichting -- een prioriteitenlijst
    opstellen van de meest kwetsbare locaties met mogelijk een prestatieafspraak qua tijdsverloop tussen melding en
    actie voor bestrijding?
    Antwoord: Dit gaat lastig worden omdat er een toenemend aantal meldingen zal gaan komen. Er moet een afweging
    worden gemaakt naar het aantal bomen bij een melding en de mate, waarin gebruik wordt gemaakt van de weg, het
    pad of het gebied.

2. Afgelopen jaar was er ook erg veel overlast langs de Provincialeweg N284. Bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor
    de bestrijding langs deze weg?
    Antwoord: De verantwoordelijkheid ligt bij de provincie. De gemeente zal de nodige druk uitoefenen op de provincie
    om hier -- net als de gemeente -- niet alleen curatief maar ook preventief te handelen.

3. Wordt bij behandeling tegen processierupsen ook rekening gehouden met recreatiegebieden?
    Antwoord: De wethouder gaf aan dat er bijvoorbeeld op de Cartierheide, een gebied waar veel recreanten zijn, zeker
    met hoge prioritiet zal worden gehandeld.

4. Is de actie die nu wordt genomen slechts gericht op de gemeente Bladel, of zijn hierin ook initiatieven genomen
    richting buurgemeenten, zodat er een gezamenlijke plan van aanpak opgesteld kan worden? En zo ja, wat is hiervan
    de uitkomst?
    Antwoord: Ja, met de nieuwe methode sluiten wij aan bij de methode die in de buurgemeenten ook wordt gehan-
    teerd.

5. Wordt de huidige aannemer geconfronteerd met de nieuwe behandelmethode of wordt bij de nieuwe methode een
    nieuwe aannemer gezocht?
    Antwoord: Kempenplus blijft de uitvoerder en heeft hiervoor een aannemer, die ook de preventieve behandeling op
    zich zal nemen. Indien nodig wordt gezocht naar een extra uitvoerder, maar het zal lastig zijn om het juiste personeel
    hiervoor te vinden, omdat niemand het wil doen. Laten we hopen dat de Bizob hier van dienst kan zijn, aangezien we
    in een eerder agendapunt akkoord hebben gegeven dat de Bizob de inkoop gaat doen van Kempenplus!

Wij hopen dat iedereen op een positieve manier lente- en zomerkriebels kan ervaren en dat we met z'n allen dit jaar zo min mogelijk last hebben van de eikenprocessierups. Het proces om het beestje zo ver mogelijk terug te dringen, zal enkele jaren duren. We houden het nauwgezet in de gaten!
LENTE- EN ZOMERKRIEBELS

Pauline Hospel
Fractievoorzitter VVD Bladel
Tel.: 06-12454112
Stuur me een mail