VRIJHEID VOOR DE ONDERNEMER
Bladel, 14 september 2019

U heeft het recentelijk al kunnen vernemen in het Eindhovens
Dagblad. De VVD heeft op 9 mei jl. een motie ingediend tijdens
de raadsvergadering. Wij verzochten het college om te onder-
zoeken of vervroegen van de openingstijden van de horeca tot
problemen zou kunnen leiden.


Op dit moment mogen horeca ondernemers in Bladel hun deuren
pas openen vanaf 8 uur 's ochtends. Sinds kort is in onze APV ech-
ter wel opgenomen dat winkels (waaronder dus ook supermarkten
en tankstations) in onze mooie gemeente al om 6 uur 's ochtends
hun belegde broodjes mogen verkopen. Oneerlijke concurrentie,
vindt VVD Bladel.

Naar aanleiding van de motie is gebleken dat de huidige onderne-
mers niet of nauwelijks behoefte hebben aan een vervroegde openingstijd. Er is echter ook geen bezwaar, blijkt uit het-zelfde onderzoek. Er staat wel een aantal horeca ondernemingen in Bladel te koop. Met een aanpassing in de APV kunnen we de huidige en nieuwe ondernemers toch op weg helpen. Wie weet kunnen zij op korte termijn toch een vroeg ontbijt-concept aanbieden. Uiteindelijk moet het aan de ondernemer zijn om deze beslissing te nemen.

Het is daarom dat de VVD tijdens de komende raadsvergadering op donderdag 19 september met een motie zal vragen om de APV aan te passen. Wij hopen dat ook andere partijen de mogelijkheid om te openen om 6 uur als een vrije keuze zien en dat zij derhalve in zullen stemmen met de motie van de VVD.

Pauline Hospel
Fractievoorzitter VVD Bladel
Tel.: 0497-360979 / 06-12454112
Stuur me een mail