DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST!
Bladel, 10 september 2019

Vandaag heb ik als raadslid aan één van de gastlessen van ProDemos meegedaan. ProDemos verzorgt voor basisschoolleerlingen van groepen 7 en 8 lessen -- Democracity -- waar de kinderen kennis kunnen maken met het werk van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De gemeente Bladel doet mee aan deze gastlessen, alle scholen in onze gemeente komen aan de beurt. Vandaag was de Franciscusschool uit Bladel in onze raadszaal.

Democracity laat de kinderen een stad opbouwen. Alle leerlingen zijn deelnemers aan de gemeenteraad. In kleine groepjes (van 4 of 5 leerlingen) maken ze een programma, bedenken een naam en een slogan, en bepalen samen welke gebouwen in de stad moeten komen. Elke partij heeft een voorzitter, een secretaris, een woordvoerder en één of meer partijleden. Maar uiteindelijk komt iedereen aan de beurt.
Er zijn vier ronden. De eerste ronde mogen ze hun 'belangrijkste' gebouw plaatsen, met een kleine onderbouwing. Op dat moment hoeft er nog niet gestemd te worden. Sommige partijen vinden een park belangrijk, maar ook het ziekenhuis, de school en de supermarkt behoren tot de eerste levensbehoeften van de kinderen.

De tweede ronde wordt er, na een korte toelichting van de woordvoerder van een partij op de keuze van een gebouw, gestemd. "Oh, maar als jij mijn dierentuin niet belangrijk vindt, stem ik ook niet op jouw kinderboerderij!!". Kreten die regelmatig gebezigd worden.

Tijdens de volgende ronde mogen ze ook vragen stellen, die dan door de partij beantwoord moet worden. Dit leidt tot leuke gesprekken. Goede vragen, en eveneens goede onderbouwingen. En dan mag er weer gestemd worden. Ze denken er goed over na.

De laatste ronde is de ronde, waarbij ze ook mogen gaan lobbyen voor hun gebouw. Er zijn een paar partijen met winkels. Die besluiten om samen een winkelcentrum te bouwen. Op het argument van de docent dat het dan misschien wel te duur wordt voor de gemeente, onderbouwt één van de leerlingen heel doordacht: "Het kan dan wel zijn dat het een duur gebouw is, maar als alle winkels een ruimte huren in het gebouw, verdient de gemeente er juist geld aan."

Het was een leuke en leerzame les, vonden de kinderen. Ze mochten vragen stellen aan mij en ik werd overstelpt met goede vragen. Vragen variërend van "Hoe lang doe je dit werk al?" tot "Wat is de belangrijkste beslissing die je hebt genomen?". Ze wilden ook graag weten of iedereen het altijd eens was met de beslissingen die je neemt. En hoe oud je moet zijn om in de gemeenteraad te kunnen plaatsnemen. Oprechte interesse, heel leuk!

En dan kom ik even terug bij de titel van mijn artikel. De jeugd heeft de toekomst. De kinderen van groep 8 zijn nog te jong om al echt politiek actief te zijn. Toch denk ik dat je de kinderen hier al kunt enthousiasmeren om politiek leuk te vinden. De gemeenteraad is niet zo stoffig als sommige (jonge) mensen denken. Gelukkig hebben we met deze gastles de kinderen ook het nut van de gemeenteraad kunnen laten zien, en laten we hopen dat er uiteindelijk een enthousiaste, levendige en toekomstgerichte nieuwe aanwas voor de VVD tussen één van deze groepen 8 zit!

Pauline Hospel
Fractievoorzitter VVD Bladel
Tel.: 0497-360979 / 06-12454112
Stuur me een mail