BEDELEN BIJ DE INWONERS
Bladel, 20 juni 2019

De titel doet het ergste vermoeden. En erg is het ook. De gemeente Bladel stevent af op een financiële afgrond en de VVD houdt haar hart vast voor de consequenties van het sinterklaas spelen. En nu al die uitgaven voor diverse luchtkastelen ons intussen al als een worst worden voorgehouden, mag de gemeente gaan bedelen bij de inwoners…

Sinterklaas
Op donderdag 20 juni hebben we, tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces, de 'Perspectiefnota 2020' besproken. Een groot deel van het raadsprogramma is inmiddels verwerkt. Dus dit keer geeft de perspectiefnota iets meer prijs van de financiële malaise waarin we zitten, zeker nu in dezelfde raadsvergadering het krediet voor de MFA Hapert is goedgekeurd. Ook iets waar we de rillingen van krijgen. Ons standpunt over dit krediet kunt u HIER lezen. In dít artikel gaan we het over het totaalplaatje hebben, het perspectief van onze gemeente voor de komende jaren.

Algemene Beschouwingen 20 juni 2019
Voor ons ligt de perspectiefnota, als voorbode op de financiële kaderstelling van de Begroting 2020. Een belangrijk document, omdat met de perspectiefnota al een richting wordt bepaald voor de begroting. Met het vaststellen van dit document kunnen de ambtenaren verder aan de slag.

VVD Bladel maakt zich echter grote zorgen om het meerjarenperspectief. We eindigen negatief, en dan - we hebben het over 2023 - is ook ongeveer de algemene reserve tot een zorgwekkend minimum gedaald.

Het college geeft aan dat aan een fundamentele herziening van het huishoudboekje niet valt te ontkomen. Ten koste van wie, ten koste van wat? Bezuinigen op jeugdhulp? Nog meer verhogen van de OZB?

Het college gaat komen met een ombuigingspakket. Er ligt volgens het college een forse opdracht om - als we alle ambities willen waarmaken - het meerjarig perspectief sluitend te maken. Welke ambities willen we waarmaken? Waanzinnig kostbare projecten als MFA Hapert en Bladel? Of de luchtkastelen (of prachtige tunnels) bij de Egyptische Poort?

We kunnen ons ook - liefst met z'n allen - realiseren dat we ergens de plank mis hebben geslagen met de MFA's met gouden deurknoppen. Leuk, als je daarvoor voldoende geld hebt. Maar dat hebben we niet. Onze gemeente is te klein voor die veel te grote broek. En bovendien: sinterklaas spelen doe je met je eigen geld. Niet met het geld van de inwoners.

Voorzieningen die in de knel komen
Inwoners die jaar in jaar uit een financiële bijdrage leveren aan mogelijkheden tot bijvoorbeeld jeugdhulp, WMO en onderhoud van wegen en groenvoorziening. De inwoners moeten, om de MFA's te bekostigen, niet onnodig structureel worden belast door middel van OZB verhoging. Sterker nog, dit is niet te ondervangen met alleen een OZB verhoging. Hoe krijgen we het uitgelegd aan de 80-jarige inwoner die slecht ter been is, dat zij geen huishoudelijke hulp krijgt, omdat we - ook voor haar - een hele mooie nieuwe MFA aan het bouwen zijn? Waar zij uiteindelijk nooit zal kunnen komen omdat er geen geld is voor een scootmobiel.

Of, hoe leg je uit aan de ouders van een kind met verstandelijke beperking en autisme dat er geen begeleiding komt, maar dat hun kind wel naar een prachtige zwemvijver in de Egyptische Poort kan gaan? Waar hij toch veilig naar toe kan, omdat het verkeer dan door een tunnel gaat. Nee mensen, dit is niet uit te leggen.

Noodzakelijke ombuigingen...
We moeten inderdaad gaan zorgen voor een ombuiging van de financiële kaderstelling. Alleen denken wij bij de VVD anders over deze financiële ombuiging dan het college. Wij zijn van mening dat je niet eerst geld gaat uitgeven wat je niet hebt, om vervolgens bij de inwoners te gaan bedelen om je meerjarenbegroting sluitend te krijgen. Zo heeft het nog nooit gewerkt, en zal het ook in de toekomst niet gaan werken.

Wij hopen dat het college zich realiseert dat het raadsprogramma met dergelijke exorbitante ambities tot een financiële afgrond leidt, en hopen dan ook dat dit college komt met een gedegen aanpak die niet alleen gunstig is voor onze inwoners op dit moment, maar ook voor de inwoners in de toekomst.

Pauline Hospel
Fractievoorzitter VVD Bladel
Tel.: 0497-360979 / 06-12454112
Stuur me een mail