SOMS NETTO, SOMS BRUTO, ALS HET MAAR LEKKER
Bladel, 20 juni 2019

Toen de prille plannen voor een eventuele Multifunctionele Accommodatie (MFA) in onze kern Hapert broei-den, heeft VVD Bladel destijds ingestemd met een onderzoek naar de kosten die gemoeid zouden zijn met deze MFA. Want de plannen waren prima. Het prijskaartje heeft ons echter altijd zorgen gebaard. Vanaf het begin al, toen de eerste uitkomsten van het onderzoek wezen op een investering van 6 miljoen euro….!

Maar daar hield het niet op. Het moest groter en mooier, en meer partijen werden betrokken bij de plannen. En dit dreef de prijs schrikbarend op. In december 2016 zaten we op een investering van 17,2 miljoen euro BRUTO….! Een exorbitant bedrag, een bedrag waar we wederom onze ernstige bedenkingen bij hadden. En niet alleen de VVD. Ook Bladel Transparant en Bladels Belang waren fel gekant tegen deze investering. Een en ander heeft begin 2017 geleid tot een politieke verschuiving in de gemeente Bladel.

En Bladel Transparant heeft tot op het debat van de gemeenteraadsverkiezingen (en ook daarna) volgehouden dat zij TEGEN de MFA waren en niet van plan, dit megalomane project tot uitvoering te brengen. Hoe zullen we de huidige ontwikkeling noemen? Kiezersbedrog of voortschrijdend inzicht van de partij? Na de verkiezingen vormt zich namelijk de nieuwe coalitie, met als portefeuillehouder voor dit dossier Davy Janssen van - jawel - Bladel Transparant.

Dames en heren, de VVD is nu nog de enige partij die zich terecht zorgen maakt om de financiële ontwikkeling in onze gemeente, als dit krediet wordt verstrekt. Later vanavond zullen we de Perspectiefnota gaan behandelen. Daarin kunt u zien dat de Begroting in 2023 niet meer sluitend is. Een belangrijk stempel dat op deze begroting drukt is de MFA, waarvoor we nu het krediet mogen verstrekken.

Toezicht vanuit de provincie ligt op de loer. Misschien is dat wel een
goede ontwikkeling, want dan zullen we uitleg moeten geven waar we
ons geld aan uitgeven. Helaas is het voor deze investering dan mis-
schien wel te laat. Bladel Transparant had in haar verkiezingsprogramma
in 2018 "De Zorg op 1" staan. Daar hebben ze deels gelijk in gekregen:
de financiële zorg staat nu inderdaad op 1.

Wat de VVD óók wil, is een heldere uiteenzetting. We hebben het over
netto bedragen, bruto bedragen, en dan weer netto gunstigere bedragen,
maar wel over een bruto krediet dat wordt gevraagd. Want ook al is de
NETTO geraamde investering nu 17,2 miljoen (ten opzichte van maximaal
15,25 miljoen enkele maanden geleden), er wordt toch een krediet ge-
vraagd van ruim 20 miljoen. En dat is in onze beleving het bedrag waar
we mee moeten rekenen. Want wat de vrijkomende percelen gaan op-
brengen is nu nog niet te zeggen. Waarschijnlijk worden die ook voor een
luttel bedrag verkwanseld. We spelen immers maar wat graag Sinter-
klaas in Bladel….!


Beste mensen, u zult begrijpen dat wij tegen dit voorstel stemmen. En dat is niet omdat de VVD Hapert geen MFA gunt. Integendeel. Maar de VVD gunt wel alle inwoners van de hele gemeente een gezonde, financieel sluitende meerjarenbegroting. En met dit krediet gooien we dat in ieder geval te grabbel.
KLINKT

Pauline Hospel
Fractievoorzitter VVD Bladel
Tel.: 0497-360979 / 06-12454112
Stuur me een mail