IN MEMORIAM HENK REIJNE
Bladel, 14 april 2019

Tot onze ontsteltenis bereikte ons het bericht dat Henk Reijne, oud-voorzitter van de afdeling Bladel van de VVD op 12 april jl., na een kort ziekbed is overleden. Henk werd 79 jaar oud.

Hij werd al in september 1981 lid van de VVD maar was in zijn functie als gezagvoerder op de grote vaart bij Rederij Van Ommeren nog onvoldoende vrij om een actieve rol in de afdeling te spelen. Dat heeft hij vanaf januari 1997 ruimschoots ingehaald: hij werd in dat jaar benoemd tot voorzitter van VVD Bladel, een rol die hij in eerste instantie drie perioden heeft vervuld, tot hij in mei 2006 als raadslid werd benoemd en beëdigd.

Vanaf maart 2010 liet hij het raadslidmaatschap met plezier over aan de jongere garde en verklaarde hij zich onmiddellijk bereid om mijn rol als voorzitter van de afdeling direct weer van mij over te nemen. Vanaf dat moment zijn Henk en ik onafscheidelijk respectievelijk voorzitter en secretaris van de afdeling Bladel geweest, tot deze in juli 2016 werd opgeheven en onderdeel ging uitmaken van het Lokale Netwerk VVD De Kempen.

Henk was als voorzitter niet alleen een echte 'gezagvoerder', maar bovenal een bruggenbouwer. Hij ontwikkelde samen met vele andere leden in Bladel een

krachtig 'WIJ-gevoel' en genoot altijd zichtbaar als er weer een grote opkomst van de leden was op onze jaarlijkse Ledenvergaderingen. Hij sloeg ook zelden of nooit een zomerborrel, een barbecue of een excursie over. Henk was er altijd bij.

Na zijn vertrek bij Van Ommeren is Henk nog meerdere jaren lid van de Raad voor de Scheepvaart geweest. Samen met collega oud-gezagvoerders en mensen van andere disciplines onderzocht dit instituut maritieme ongevallen en bracht daar voor verdere afwikkeling verslag van uit. Henk heeft zijn tijd en inzet ook vele jaren gegeven aan het KBO Bladel (later Seniorenvereniging Bladel), waar hij o.m. penningmeester is geweest.

Maar Henk hield ook van andere zaken in het leven: hij fietste graag, genoot van de vakanties met Sonja in warme oorden rond de Middellandse Zee, was een lieve opa voor zijn drie kleinkinderen… Die zullen hem heel erg missen.

En ook in onze kring zullen wij Henk ten zeerste missen.

De uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 19 april om 13.30 uur bij Van den Berk & Loonen Uitvaartzorg, Rondweg 26 in Bladel.

Tenslotte wensen wij Sonja, de kinderen en kleinkinderen, en de overige familie van harte sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Zie ook het artikel in het Eindhovens Dagblad.

Namens fractie en bestuur: Hans Koster
Oud-secretaris VVD Bladel
Tel.: 0497-360404 / 06-53223824
Stuur me een mail