GEBIEDSONTSLUITING IN SLOW MOTION...
Bladel, 7 februari 2019

In februari 2018 werd een voorstel voor aanpassingen in de gebiedsontsluiting Ganzestraat / Nieuwstraat in Hapert met bijzonder felle uithalen richting toenmalig portefeuillehouder onderuitgehaald. Terug naar de tekentafel was het devies. De reden was de verkeersveiligheid, in het bijzonder van de langzame verkeersdeelnemers. En terecht. Een fietspad voor schooljeugd kun je niet zomaar weghalen bij een weg waar ook zwaar landbouw- en vrachtverkeer over dendert.

En waarom moet al het verkeer over de Ganzestraat en de Nieuwstraat? Waarom wordt niet gekeken naar een (verbeterde) openstelling van de Kapelweg, met name voor het zwaardere verkeer? Waarom wordt de belangrijkste ontsluitingsweg naar het Vennenbos en het buitengebied van Hapert afgewaardeerd tot 30 kilometerweg? En last but not least: waarom zijn niet alle omwonenden en belanghebbenden in het proces betrokken? Voldoende vragen die niet beantwoord konden worden, dus gegrond terug naar de tekentafel. Het voorstel is toen niet behandeld in de raadsvergadering.

Uiteindelijk heeft het maar liefst tot februari 2019 moeten duren voordat er een nieuw plan lag. Dan vermoed je dat er veel werk gestoken is in het beantwoorden van de voorliggende vragen. En wat schetst onze verbazing? Nog steeds staat de afwaardering naar een 30 km zone overeind en zijn acties naar de provincie, om te komen tot een oplossing via de Kapelweg achterwege gebleven. Een simpel "dit is in 2006 besloten, en zal niet veranderd kunnen worden" is het antwoord van de huidige portefeuillehouder.

Het fietspad is er wel en ook meer omwonenden zijn gehoord, doch zonder belangrijke wijzigingen. Himmelhoch juichend is het plan door de huidige coalitie ontvangen. Wat heeft de (nieuwe) portefeuillehouder een mooi plan neergelegd. Ze zijn, denk ik, voor het gemak even vergeten waar dezelfde kritische raadsleden vorige keer zo fel op uithaalden. Is het dus wel een mooi plan? Want door slechts de minimale wijzigingen zit er bij de VVD toch een onderbuikgevoel. Waarom dan, zult u zich misschien afvragen.

Allereerst vraagt het college om een verhoging van het beschikbaar gestelde krediet. Er zal een betere fundering (trilling-arm) moeten worden aangelegd. Dit is om overlast van het denderende vracht- en landbouwverkeer te beperken. Waarom? Omdat het college van mening is dat de openstelling van de Kapelweg geen optie is. Dit zal sluipverkeer met zich mee brengen. De VVD denkt dat dit eenvoudig is op te lossen door het plaatsen van een carterkiller. Nu zal al het verkeer nog steeds over de Ganzestraat en de Nieuwstraat rijden. Dat betreft het verkeer van en naar bijvoorbeeld het Vennenbos, het landbouwverkeer en het vrachtverkeer. Veel verkeer dus wat de weg niet kent.

Omdat de zone een 30 km zone wordt, zullen er ook verkeersbelemmerende maatregelen moeten worden genomen. Drempels kunnen niet, want de wegen zijn ook nog eens ontsluitingswegen voor de brandweer. Nee, er worden wegversmallingen geplaatst. Zonder borden die voorrang aangeven. En voor wat betreft het aantal verkeersdeelnemers is rekening gehouden met cijfers, gebaseerd op verkeersbewegingen van bijna 10 jaar geleden. Zijn die nog wel reëel?

Als al deze aanpassingen zijn gedaan, vrezen wij dat het wachten zal zijn op de eerste (ernstige) ongelukken. Wij hopen uiteraard van harte dat dit niet gebeurt. De VVD hoopt dat het college tijdig in zal zien dat de maatregelen slechts een schijnveiligheid zullen gaan opleveren. Dat de fietsers uit de zijstraten wel twee keer zullen nadenken voordat zij -- ook al hebben ze komende van rechts voorrang -- door gaan rijden. En dat iedereen zich te allen tijde aan de verplichte maximum snelheid zal gaan houden. Ook het zwaardere verkeer. Gebiedsontsluiting in slow motion. Voor uw en onze veiligheid?

De VVD heeft in de raadsvergadering van donderdag 7 februari een stemverklaring afgelegd. Niet omdat we van mening zijn dat de straten niet moeten worden aangepakt. Maar omdat de VVD meer energie had verwacht van het college en omdat de VVD er van overtuigd is dat met eenvoudige aanpassingen een beter plan valt te realiseren.

Heeft u vragen of informatie? Dan kunt u ons aanspreken, een brief sturen, mailen of bellen. U kunt ook altijd onze openbare fractievergadering bezoeken. De eerstvolgende is op 18 maart 2019 om 20.00 uur in het CC Den Herd te Bladel. (Bij voldoende belangstelling organiseren we die fractievergadering in Hapert.)

Pauline Hospel
Fractievoorzitter VVD Bladel
Tel.: 0497-360979 / 06-12454112
Stuur me een mail