VVD-STEMVERKLARING OVER DE MFA HAPERT
Bladel, 20 december 2018

Op verzoek van Toon van Dun van de VHP is het majeure project MFA Hapert niet meer dan een hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering van 20 december geworden. Een hamerstuk, zodat we op tijd klaar zijn met vergaderen. Zodat we op tijd kunnen starten met het afscheid van Peter Maas.
En tja, als je als enige partij nog over blijft om be-
denkingen te hebben bij zo'n moloch van een
bestemmingsplan, dan is er ook niet veel meer te
bediscussiëren.


Blijft er voor de VVD niet veel meer over dan het af-
leggen van een stemverklaring. Wij hebben tegen het
bestemmingsplan gestemd, om de volgende redenen:

 • VVD Bladel is van mening dat er in het bestemmings-
   plan onvoldoende rekening is gehouden met de
   parkeerdruk die de nieuwe MFA met zich mee zal
   brengen. De visie op dubbel gebruik van de bestaan-
   de parkeerplaatsen, onder andere aan de Markt in
   Hapert, is voor de VVD niet voldoende doordacht.
   Mogelijk langere winkelopenstelling zal zich niet ver-
   houden tot gebruik van de MFA in de avonduren,
   maar ook overdag is dubbel gebruik van parkeer-
   ruimte niet voldoende doordacht en zal naar de mening van de VVD zorgen voor onveilige situaties, met name rond
   de basisschool en in het bijzonder tijdens breng- en haaltijden.
 • Daarnaast houdt de VVD vast aan scheiding van Kerk en Staat. Voor ons is het Godsonmogelijk dat een door de
   Overheid gefinancierde ruimte als gebedsruimte wordt ingericht en in eerste instantie ook niet beschikbaar zal zijn
   voor multifunctioneel gebruik. De ruimte wordt namelijk volledig geclaimd door de katholieke kerk.

De VVD is nooit tegen een MFA geweest. De VVD is wel tegen het project, waarin niet alleen de kerk voor een exorbitant bedrag wordt gekocht, maar ook nog een ruimte wordt gebouwd voor diezelfde kerk. Dit kan toch niet waar zijn?

Pauline Hospel
Fractievoorzitter VVD Bladel
Tel.: 0497-360979 / 06-12454112
Stuur me een mail