RAADSOPDRACHT VISIE CENTRUM BLADEL
Bladel, 21 september 2018

De VVD heeft tijdens de raadsvergadering van gisteravond ingestemd met het voorstel. Met deze raadsop-dracht willen we dezelfde werkwijze hanteren als bij de Egyptische Poort. Een nobel streven, het verschil is echter wel dat we het hier hebben over een plan dat van andere eigenaren, cq. projectontwikkelaars is, terwijl het plan rondom de Egytische poort in handen is van de gemeente.

Hoe ver kunnen we gaan in ontwikkelingsplannen? Beperken we ons tot kaders of geven we ook een daadwerkelijke invulling aan de uitvoering van het plan? Hoe staan de eigenaren en projectontwikkelaars daarin?

De voltallige raad wil dat we nu nog niet de kaders te strak stellen. We geven de vier bureau's die ideeën zullen gaan uitwerken, de ruimte om zelf te bepalen hoe ver deze kaders komen te liggen. Pas met concrete voorbeelden kunnen we de kaders bepalen, beter dan nu zonder enige basis.

Pauline Hospel
Fractievoorzitter VVD Bladel
Tel.: 0497-360979 / 06-12454112
Stuur me een mail