VEERKRACHTIG BESTUUR
Bladel, 20 september 2018

Helaas is een ruime meerderheid in de Bladelse gemeenteraad van mening, dat de verkiezingsuitslagen heb-ben bepaald dat de inwoners van de gemeente Bladel VOOR zelfstandigheid zouden zijn. Of anders gezegd: deze meerderheid spreekt hiermee het vermoeden uit dat dit de reden is dat men op één van deze drie coalitiepartijen heeft gestemd. En deels zal dat best wel kloppen, maar de coalitie geeft hiermee ook aan, dat hun andere verkiezingspunten wellicht minder belangrijk zijn geweest.

De VVD is op het vlak van herindeling toch echt een andere mening toegedaan dan de drie coalitiepartijen. De VVD is van mening dat een herindeling met de gemeenten Reusel-De Mierden en Eersel de beste optie is. Op dit moment zijn er vier Kempengemeenten (als je Bergeijk meerekent), die ongeveer even groot zijn en samen ruim 70.000 inwoners tellen. Door die min of meer gelijke grootte is er niet één gemeente, die een leidende rol op zich zal nemen bij een eventuele herindeling. Toch zou Bladel een sterke rol kunnen spelen in een fusie, als wij het heft in handen zouden nemen.

In één van de uitspraken van Bladel richting Provincie is verwoord, dat wij onze ogen niet sluiten voor de buurgemeen-ten. Daarbij werd zelfs de wens van Reusel-De Mierden, om WÉL te herindelen, benoemd. Het te behandelen raadsvoorstel suggereert dat Reusel-De Mierden nu afziet van herindeling.
Niets is minder waar. Deze week heeft de raad in Reusel-De Mierden zich unaniem uitgesproken VÓÓR herindeling te zijn. Sluiten we nu wel of niet onze ogen? Is hiermee een eventuele fusie tussen Bladel en Reusel-De Mierden wel of niet bespreekbaar?

De VVD vraagt zich ten zeerste af, wat onze keuze voor zelfstandigheid nog voor invloed gaat hebben op de Provincie, nu duidelijk blijkt dat één van de gemeentes juist wél wil herindelen.

Wij zien vooral het nut van herindelen. Wij worden daarmee een gemeente met voldoende slagkracht. Richting grotere samenwerkingsverbanden, ook binnen de eigen gemeente. Met één grotere gemeenteraad, wethouders en burgemeester bedienen we alle ruim 50.000 inwoners (Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden) mogelijk beter dan nu met drie raden en colleges als het gaat om zaken die al gemeenschappelijk worden geregeld. Het ontbreekt nu vaak aan democratische legitimatie bij deze gemeenschappelijke regelingen. De VVD heeft daarom tegen dit voorstel gestemd.

Pauline Hospel
Fractievoorzitter VVD Bladel
Tel.: 0497-360979 / 06-12454112
Stuur me een mail