OMGEVINGSVISIE 1.1
Bladel, 20 september 2018

Uiteraard begrijpt de VVD dat met de nieuwe coalitiesamenstelling een nieuwe koers gevaren zal gaan worden op het agrarisch beleid. Wij betreuren dit deels wel. De VVD heeft met het aanpassen van de omgevingsvisie in mei 2017 als belangrijkste doel gehad, dat alle inwoners van Bladel, alle ruim 20.000, niet onnodig aan gezond-heidsrisico's zouden worden blootgesteld. Er is nog steeds veel te doen over deze gezondheidsrisico's.

De VVD betreurt dan ook dat de huidige coalitie niet kan wachten met een omgevingsvisie 2.0, maar nu al een aanpas-sing op de bestaande visie wil doordrukken. Naar de mening van de VVD te snel. De aanpassingen in de tekst geven de agrarische ondernemers in de regio naar de mening van de VVD nu te veel ruimte. Wij vragen ons af waarom dit zo nodig nu al moet, terwijl binnen afzienbare tijd een volledig nieuwe omgevingsvisie op de planning staat?

De gemeenteraad heeft het afgelopen jaar inmiddels laten zien dat wij ondernemers best ruimte willen bieden, zelfs met de omgevingsvisie zoals vastgesteld in mei 2017. De gemeenteraad kan aanvragen van de ondernemers dus prima beoordelen. Zelfs als de tekst gaat worden aangepast (en de VVD kan ook rekenen), kan naar de mening van de VVD nog steeds het beste buiteplans worden beoordeeld, dus door de gemeenteraad. Wij geven niet de voorkeur aan binneplans regelen, vandaar dat wij samen met Pro5 een amendement hebben voorbereid.

Daarnaast blijft de VVD van mening dat het recht doet aan de inwoners dat wij te allen tijde MAXIMAAL blijven inzetten op het beperken van de gezondheidsrisico's. De VVD betreurt dat het woord 'maximaal' is geschrapt in de voorliggende tekst. Wat de VVD betreft moet dit weer terug. Het kan niet zo zijn, dat de zakelijke belangen van misschien maximaal 20 agrarische ondernemers prevaleren boven de gezondheid van 20.000 inwoners. Dit hebben wij inmiddels al duidelijk kenbaar gemaakt in de discussie in de commissievergadering. Daarom zal de VVD ook op dit vlak een amendement indienen, samen met PRO5.

Helaas zijn beide amendementen afgeraden door het college en zijn daarom ook niet overgenomen door de coalitiepar-tijen. Wij hebben daarom tegen de gewijzigde omgevingsvisie gestemd. Wij zijn van mening dat er nu initiatieven ontplooid zullen gaan worden, waar we op langere termijn op gezondheidsniveau veel last van kunnen ondervinden. Want blijkbaar is een maximale inzet op gezondheid niet iets wat omarmd wordt door alle raadsfracties en het college.

Pauline Hospel
Fractievoorzitter VVD Bladel
Tel.: 0497-360979 / 06-12454112
Stuur me een mail