VRAGENUURTJE: CPO (COLLECTIEF PARTICULIER
Bladel, 20 september 2018

Pro5 heeft aan het college vragen gesteld over de beoogde CPO constructie voor het bestemmingsplan van de oude sporthal 't Spant er. Door een meerderheid van de raad is een aantal maanden geleden uitgesproken dat plannen voor CPO projecten, waarbij particuliere bouwinitiatieven in een collectief project worden uitgevoerd, een duidelijke voorkeur hebben voor de raad. Aan een CPO zitten diverse voorwaarden en is het belangrijk dat er een vereniging van initiatiefnemers is opgericht.

Tijdens de commissie Grondgebied van 6 september heeft de portefeuillehouder aangegeven dat er geen behoefte is aan een dergelijk CPO project op de locatie van de oude sporthal. Dit heeft ons wel bevreemd.

Naast de vragen van Hugo Maas van Pro5 bleven er voor ons nog enkele vragen over:

1. Wanneer en waar heeft het gemeentelijk apparaat de behoefte voor CPO getoetst?
2. Wanneer wordt dit resultaat voorgelegd aan de gemeenteraad?
3. Zijn de resultaten inmiddels gepubliceerd? Zo ja, waar is dit terug te vinden?


De portefeuillehouder, Fons d'Haens gaf aan dat er zich één initiatiefnemer had gemeld voor het particulier bouwen van een tweekapper in het plan. Tot een CPO-project is het nooit gekomen, omdat deze initiatiefnemer nooit een vereniging heeft opgericht. Ook wilde de initiatiefnemer volgens d'Haens een veel te grote tweekapper neerzetten. In het plan moe-ten echter 30 (!) woningen worden gebouwd, waarvan 15 sociale huurwoningen. Erg veel voor de betreffende locatie, vindt de VVD.

Maar blijkbaar is het voor het college op deze manier voldoende 'onderzocht en getoetst' en is er 'dus' geen behoefte aan een CPO-project. De werkwijze valt ons enigszins tegen. Er zijn voldoende geluiden, ook vanuit Bladel, dat er wel degelijk behoefte is aan collectief bouwen. Wij zullen dan ook nauw de vinger aan de pols houden, dat dit voor andere bouwprojecten in de gemeente Bladel als eerste zal worden getoetst. De VVD verwacht dat -- als er wederom geen CPO-project tot stand komt -- het college met een duidelijke toetsing komt, schriftelijk en openbaar.
OPDRACHTGEVERSCHAP)

Pauline Hospel
Fractievoorzitter VVD Bladel
Tel.: 0497-360979 / 06-12454112
Stuur me een mail