BESTEMMINGSPLANNEN IN HET BUITENGEBIED
Bladel, 29 juni 2018

De VVD vindt dat de bestemmingsplannen aan de Uitgang 21 in Bladel, alsmede in Dalem ongenummerd, gewoon moeten kunnen doorgaan. We zullen daarom dan ook instemmen met deze twee bestemmings-planwijzigingen. Het zijn al langslepende procedures voor de betreffende inwoners en wij voorzien geen problemen ontstaan bij wijzigingen.

Echter, de VVD vindt het zeer onwenselijk dat het college aan de aanvrager van een planwijziging alvast aangeeft
dat de 250 meter grens, die wij hanteren ter bescherming van de inwoners én de agrarische ondernemers in het buitengebied, juridisch mogelijk niet houdbaar is.

Maar de brave burger en de brave ondernemer, die het door de vorige coalitie zorgvuldig opgestelde beleid al bij voorbaat volgen, zullen mogelijk de aanvraag voor een bestemmingsplanwijziging niet eens doen. Lang leve burgerlijke gehoorzaamheid!

Juist dié burger of ondernemer die wil afwijken van deze 250 meter grens, komt via al min of meer een “toezegging” vanuit het college bij de gemeenteraad terecht. En wij moeten daar keer op keer een besluit over gaan nemen. Al dan niet met discussie, al dan niet met zienswijzen. Wij vinden dit geen wenselijke ontwikkeling. Het zorgt enerzijds voor precedentwerking (want wie volgt er nog meer?), anderzijds riekt het naar willekeur. Want welke aanpassing mag wel, welke niet?

De VVD heeft daarom getracht een motie ingediend te krijgen, maar de motie heeft het helaas niet gehaald. De motie die er naar de wens van de VVD toe zou leiden dat er op korte termijn een beleid gaat komen dat juridisch wél houdbaar is. Een beleid dat met name ook recht doet aan de gezondheid van de inwoners, een beleid wat met steekhoudende argumenten komt om bepaalde bestemmingen in het buitengebied wel, of juist niét te doen. Een beleid dat niet meer zal leiden tot willekeur.

Helaas dachten andere partijen in onze gemeenteraad hier anders over.

Pauline Hospel
Fractievoorzitter VVD Bladel
Tel.: 0497-360979 / 06-12454112
Stuur me een mail