TIEN MAANDEN COALITIE VVD-BT-BB-PRO5
VVD Bladel: Duidelijk, doorpakken, doen!Bladel, 14 maart 2018

Een reclametekst is kort en krachtig, maar een verslag van alles wat we in 10 maanden bereikt hebben én waar we trots op zijn is dat niet. Gelukkig niet.
Wie snel klaar wil zijn, hierbij alvast de conclusie: laten we doorgaan met aanpakken!
Stem 21 maart op de VVD, Kies voor DOEN!


Met wie niet bang is voor enkele pagina's tekst deel ik graag mijn verhaal, mijn verantwoordingsverslag. 8 juni vorig jaar zat ik met mijn ouders, schoonouders, vrouw en kinderen op de tribune in de raadszaal hier in Bladel om samen met Jan Heijman geïnstalleerd te worden als vervangers van de opgestapte Joan Veldhuizen. Aan het einde van een bijzondere avond waren Jan en ik nog de enige twee wethouders van de gemeente, de wethouders van CDA en VHP stapten op. Een maand later was het nieuwe college compleet met Arjan van der Hout erbij.

Uiteraard zijn wij hard aan de slag gegaan met de twee thema's waar de hele bestuurscrisis om was gaan draaien: de intensieve veehouderij en de MFA Hapert. Voor beide thema's is nu breed politiek draagvlak dankzij aangescherpte en verbeterde plannen.

Tegelijkertijd kwam het thema "Toekomst van de gemeente" opspelen. Onze buurgemeenten willen graag met ons fuseren en de provincie steunde dat van harte. Inmiddels wordt het idee van Bladel uitgezocht om op een slimmere en meer democratische manier samen te werken: een federatie van gemeenten. Ook Bergeijk wil op deze manier als Kempengemeente mee blijven doen.

Intensieve veehouderij, MFA Hapert en gemeentelijke herindeling zijn veel in beeld geweest de afgelopen periode, maar we zijn zeker geen 3 issue college geweest.

In 10 maanden tijd heb ik bereikt dat de toekomst van het WVK wordt veiliggesteld in een nieuw op te richten participatiebedrijf. Een reorganisatie samen met de sociale dienst wordt voorbereid en 4 jaar na de participatiewet zijn we in de Kempen uit een impasse gekomen.

Het beleid is dat iedereen meedoet. Werken -- betaald en vrijwillig -- geeft een doel, ritme, voldoening en vooral ook sociale interactie en dat is goed voor ieders gezondheid. Daarom is in juni het praktijkhuis geopend en in september als kringloop de Praktijkwinkel. Dankzij de tegenprestatie afspraken zijn begin dit jaar bijna 20 mensen in Bladel vanuit een uitkering hier aan de slag gegaan.

Onze architect heeft alle input verzameld voor een MFA in Bladel, die gaat er nu ook eindelijk komen!

We hebben een erg positieve "week van de dementie" georganiseerd in september, met veel informatie, vrijwilligers, wandelingen en de film van Heleen van Rooijen ("Het doet zo'n zeer"). We gaan samen met het centrummanagement aan de slag om het eerste
dementie vriendelijke winkelcentrum van Nederland te krijgen.

We hebben met de GGD afgesproken dat de ambulancepost weer open gaat en de aanrijtijden verbeteren.

We hebben AED beleid opgesteld, ter ondersteuning van de werkgroep die met vele vrijwilligers en crowdfunding zorgt voor Bladel Heartsafe met dekking in alle dorpskernen.

We hebben met Stichting Leergeld, Jeugd Sportfonds en Cultuurfonds gezorgd dat kinderen volwaardig mee kunnen doen, dankzij bijdragen in natura: zodat al het geld ook zeker goed terechtkomt.

We hebben ervoor gezorgd dat de wachtlijst bij de jeugdzorg is opgelost.
We hebben de WMO goed voor elkaar met hoge klanttevredenheid.

Het prachtige gebied de Egyptische Poort gaat heringericht worden, de raad heeft haar keuzes gemaakt voor een slimme combinatie van sport, recreatie en wonen. Het gebied wordt met een brede park-achtige brug ontsloten vanaf Bladel, over de provinciale weg heen.

De provinciale weg gaat aangepakt worden, zodat de files verdwijnen. Reusel, Bladel en de provincie hebben hierover akkoord bereikt. Ook is in Casteren en Hoogeloon de verkeersveiligheid vergroot.

Er zijn diverse bestemmingsplannen gereed met in totaal voor in Netersel, Casteren, Hoogeloon, Hapert en Bladel meer dan 160 nieuwbouwwoningen. Er wordt de komende jaren dus volop gebouwd aan de woningen waar behoefte aan is: een goede mix van koop en huur voor jong en oud.

Er wordt met een speciaal benoemde opsporingsambtenaar hard gewerkt aan veiligheid in het buitengebied en opgetreden tegen dumpen van bijvoorbeeld drugsafval en tegen illegale motorcrossers.

Er wordt met het KBP, met ondernemers, met het onderwijs, hard gewerkt aan de economie van de toekomst, zowel in de industrie, in de zorg, in de recreatie, denk aan onze mooie parken en alle campingen en ook in ons sterke winkelcentrum.

De rondweg van Bladel wordt afgerond, de beide pleinen in Bladel zijn heringericht en de Sniederslaan wordt ook opgefrist.

Er is zelfs een prachtige opgefriste nieuwe website van de gemeente.

Dit allemaal en nog veel meer, in tien maanden tijd, en dat met een sluitende begroting met zelfs een overschot en zonder de OZB te verhogen, alleen een inflatiecorrectie. Onze OZB is zelfs 21% lager dan het landelijk gemiddelde.

We wonen in een prachtige gemeente en er is nog veel te doen. Daar wil ik ook heel graag met evenveel enthousiasme en energie mee verder. Daarom vraag ik iedereen: Laten we zo doorgaan! Laat mij deze klus afmaken.
Kies 21 maart voor DOEN! Stem op 21 maart op de VVD.

Marko van Dalen
Wethouder namens de VVD
Tel.: 06-29423611
Stuur me een mail