EEN LOGISCHE KEUZE
VVD Bladel: Duidelijk, doorpakken, doen!Bladel, 7 maart 2018

De VVD wil graag de komende jaren doorpakken om onze mooie gemeente nog aantrekkelijker te maken. Gedurende de afgelopen vier jaar zijn er veel onderwerpen aan de orde geweest waar de VVD een duidelijke mening over heeft gegeven. Deze mening is altijd op een verantwoorde en onderbouwde wijze meegenomen in de raadsvergaderingen waardoor we als gemeenteraad ook de juiste keuzes hebben kunnen maken.

Uiteraard zijn er ook nog volop zaken waarvoor we ons de komende vier jaren hard willen maken. Dan kunt u bijvoorbeeld denken aan het project 'de Egyptische Poort'. Een gebied voor onze inwoners en toeristische gasten, waarin wonen, cultuur, recreëren en sporten centraal komen te staan. Dit gebied moet natuurlijk op een veilige manier bereikbaar zijn voor de wandelaars, skeeleraars, fietsers en kinderen middels een brede brug over de aangrenzende provinciale weg (N284).

Voortbordurend op bereikbaarheid en veiligheid: doorgaand vrachtverkeer hoort niet thuis in onze dorpskernen. Dit verkeer moet via logische ontsluitingswegen van en naar onder andere de N284 worden geleid.

Als we dan ook nog eens veilige oversteekplaatsen maken voor fietsers, door bijvoorbeeld ongelijkvloerse kruisingen, verbeteren we de doorstroom op deze N284. Hierdoor is de automobilist minder snel geneigd om sluiproutes op te zoeken.

De overige speerpunten kunt u nalezen in ons verkiezingsprogramma.

Geef ons de kans om ons beleid de komende jaren voort te zetten en stem op 21 maart VVD. Duidelijk, doorpakken, doen!

John Adams
Raadslid en #2 op de kieslijst
Tel.: 0497-386086 / 06-55135397
Stuur me een mail