FOCUS VOORAL OP DE MOGELIJKHEDEN VAN HET
BOERENLAND
VVD Bladel: Duidelijk, doorpakken, doen!

Reusel, 23 februari 2018

Dat zijn de wijze woorden die Marko van Dalen namens VVD Bladel uitte op het ZLTO Late Night Debat in de Wekker in Reusel gisterenavond. Het was het antwoord op wat de toekomst moet brengen voor de agrariër in het buitengebied, die een extra uitdaging zoekt of die gestopt is met boeren. Natuur en boerenbedrijvigheid vormen een aantrekkelijke factor voor de toeristische sector.

Innovatie en moderne staltechnieken, natuurbeheer, waterbeheersing, groene energie, nieuwe moderne woonvormen, combinaties van recreatie, zorg, kleinschalige biologische productie en streekwinkels, dit zijn slechts voorbeelden van de mogelijkheden en ideeën die wij zien voor het buitengebied. Bottomline moet zijn dat er een gezond verdienmodel is en dat gezondheid van alle inwoners van de gemeente op de eerste plaats komen.
De intensieve veehouderij maakt een transitie door, onherroepelijk. En VVD Bladel zegt dan: duidelijk zijn, doorpakken, doen. En dat doen we als zogenaamde B3 (Boeren, Burgers en Buitenlui) samen in dialoog, naar het voorbeeld van Beweging 2.0 uit Reusel. Met respect voor elkaar en creatief in de oplossingen. De overheid speelt hierin een belangrijke rol: controleert streng en maakt tegelijk ook vooruitgang mogelijk, maar de initiatieven komen van de ondernemers zelf.

Met de VVD in de coalitie en in het college heeft de gemeenteraad in Bladel recent ook aangetoond "ja" te zeggen tegen uitbreiding, zolang dat gepaard gaat met minder uitstoot. Want de VVD Bladel houdt vast aan "gezondheid op één".

Voor creatieve oplossingen, voor begeleiding bij warme sanering en nieuwe bedrijfsmogelijkheden maar ook voor investeren in techniek en innovatie voor modern en duurzaam agrarisch ondernemen is geld beschikbaar. In het regeerakkoord is € 200 miljoen beschikbaar en in de provincie begroting € 75 miljoen. Minister Schouten is door de gemeentes Bladel en Reusel-De Mierden, in samenwerking met ZLTO Kempengrens uitgenodigd voor een werkbezoek. De oproep van de VVD is om in die dialoog elkaar uit te dagen zodat we de minister concrete voorstellen kunnen voorleggen, opdat het geld ook hier in de Kempen gaat landen. Aanpakken dus!

VVD Bladel wil met deze ondernemers meedenken en ruimte geven maar ook garant staan voor een betrouwbare overheid. Nu ongebreideld groeien en niet anticiperen op de onvermijdelijke transitie en gedeeltelijke warme sanering die hard nodig is zou onverstandig zijn. Wat als na grote investeringen blijkt dat het bedrijf alsnog moet saneren of sluiten? Als maatregelen toch niet het juiste resultaat kunnen gaan opleveren? Na wereldwijd de grootste Q-koorts epidemie (bron: RIVM) en onderzoeken die verband met longontstekingen aantonen (bron: GGD), wijzen inwoners vlakbij en ook op grotere afstand op de risico’s van ziek worden.

Laten we met z’n allen in dialoog blijven, vooruitstrevend zijn, en zoeken naar de beste oplossingen. Zoals we dat altijd hebben gedaan. En laten we vooral doorpakken en blijven doen!

Pauline Hospel
Lijsttrekker VVD Bladel
Tel.: 0497-360979 / 06-12454112
Stuur me een mail