MOBILITEITSCAFÉ: EEN LEERZAME AVOND OVER SMART
MOBILITY, LOKALE KNELPUNTEN EN ZELFRIJDENDE AUTO'S
VVD Bladel: Duidelijk, doorpakken, doen!

Hapert, 20 februari 2018

Op maandag 19 februari gaf gedeputeerde
Christophe van der Maat (VVD) een interessante
uiteenzetting van zijn portefeuille mobiliteit. Het
was een druk bezocht mobiliteitscafé, met
inwoners uit Reusel-De Mierden, Eersel, Bergeijk
en Bladel. Niet alleen VVD-ers, maar ook onder-
nemers, inwoners en belanghebbenden. Er was
ook voldoende ruimte voor vragen aan
Christophe en aan kandidaten van VVD’s in de
regio.


Al heel wat bereikt in de laatste jaren
Christophe is sinds 2015 actief als gedeputeerde en
gedreven in alle A’s en N’s in Brabant. Zo vertelde
hij over de innovatieve maatregelen op de A58. Hier
gaan in de toekomst zelfrijdende auto’s rijden die met behulp van antennes boven de weg 'gestuurd' worden: op tijd remmen als er gevaar dreigt, bijvoorbeeld. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de technieken die daarvoor nodig zijn.
N69 blijft een taai verhaal
De N69, al vele jaren een heikel punt, blijft nog even spannend. Juridisch moet hier nog het één en ander geregeld worden. Inmiddels is dit een langslepende soap geworden die al meer dan 50 jaar speelt. Maar als alles geregeld is, kan de schop in de grond. Het tracé is bepaald.

Drukke verbindingsader Reusel--Hapert
En uiteraard zijn de knelpunten op bijvoorbeeld de N284 benoemd. Wat moeten we wel doen, wat moeten we niet doen? Er is inmiddels geld beschikbaar gesteld vanuit de provincie. Geld dat op een goede en efficiënte manier moet worden ingezet. Op het gemeentehuis in Bladel zal voor de
N284 een projectkantoor worden opgezet. Van hier uit zullen de gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden en de provincie gaan bepalen wat de beste oplossing gaat worden voor deze weg. Wat er precies gaat gebeuren moet nog goed uitgekristalliseerd worden. Ongelijke kruisin-
gen voor bijvoorbeeld langzaam verkeer, verbreding
of 'slimme' verkeerslichten, de opties liggen nog
open. In 2020 zullen de eerste aanpassingen
gedaan worden, maar indien nodig wordt gekeken
of er eerder ingegrepen kan worden.

Smart Mobility
Het fenomeen smart mobility kwam ook ter sprake.
Waarom moeten we bijvoorbeeld massaal op dezelf-
de tijd starten en eindigen met werken? Creativiteit
vanuit de werkgevers kan hier misschien een
gedeeltelijke oplossing bieden.

De rode draad door deze interessante avond was
wel: De inwoners, ondernemers, gebruikers moeten
centraal staan. De bestuurders kunnen het niet alleen. We hebben uw mening èn uw stem nodig om te kunnen door-pakken. Ga in gesprek met de lijsttrekkers, raadsleden en wethouders van de VVD in de diverse Kempengemeenten. Stem op 21 maart VVD en zorg dat wij, samen met u weer Vol Vertrouwen Doorpakken en DOEN!

Pauline Hospel
Lijsttrekker VVD Bladel
Tel.: 0497-360979 / 06-12454112
Stuur me een mail