OVERPEINZINGEN
Bladel, 14 februari 2018

Beste kiezers: Het woord is weer aan u. Op 21 maart aanstaande mag u weer uw stem uitbrengen. Ik vraag u met klem om daar gebruik van te maken. Uiteraard zult u kunnen begrijpen dat mijn advies aan u is om die stem op de VVD te laten uitkomen.

In de afgelopen drie raadsperioden is het onze raadsleden en wethouders gelukt om de gemeentelijke financiële huishouding weer helemaal gezond te maken in een periode waarin ons land bepaald niet (altijd) in economisch rustig vaarwater zat. Hoewel daarvoor soms stevige maatregelen noodzakelijk waren, hebben we deze klus weten te klaren. En bovenal hebben we er voor kunnen zorgen dat de gemeentelijke belastingen ook binnen de perken zijn gehouden, zodat u als inwoner of bedrijf daar geen extra lasten voor op de schouders hebt gekregen. Ook voor de komende periode maken we ons daar weer sterk voor als u ons de kans geeft om te kunnen blijven DOEN.

Prettig kunnen wonen is een van de speerpunten waar we ons voor de toekomst op willen richten. Dat betekent een gevarieerd aanbod van passende woningen en voorzieningen. Voldoende koopwoningen voor starters. Woningen met aandacht voor levensloopbestendige voorzieningen. Zorgen voor voldoende huurwoningen.

De overige speerpunten kunt u nalezen in ons verkiezingsprogramma op deze website.
VAN OUD-WETHOUDER THEO VAN DE VOORT
VVD Bladel: Duidelijk, doorpakken, doen!Theo van de Voort
Nummer 5 op onze kieslijst
Tel.: 0497-381917
Stuur me een mail