OVERDENKINGEN 2017; EN WAT GAAT Ú STRAKS
Bladel, 31 december 2017

Vandaag is het 31 december. Zo'n typische dag waarop je
je realiseert dat 2017 al weer ten einde is. Zo'n dag waarop
je de nodige voorbereidingen treft voor het oud-en-nieuw
feestje, of een avondje voor de buis met Youp of Guido.
Zo'n dag waarop je terugblikt op het afgelopen jaar en
voorzichtig probeert vooruit te kijken naar het komende.


Als we als VVD Bladel terugblikken op het afgelopen jaar,
kunnen we stellen dat het een veelbewogen jaar is geweest.
In januari 2017 startten we nog als oppositie, met nog de
wrange nasmaak van het in december 2016 in meerderheid
genomen besluit over de MFA Hapert. Een besluit waar slechts
een deel van Hapert gelukkig mee zou zijn, maar waar wel
enorm veel euro's mee gemoeid waren. Dat het überhaupt zo ver kon komen, verbaast ons nog steeds.

En toen was het 23 maart. Eén van de leden van het toenmalige college, Joan Veldhuizen, stapte op omdat zij het niet eens was met de plannen die het college voor ogen had met de intensieve veehouderij (o.a. de omgevingsvisie). Vervolgens zegde PRO5 het vertrouwen in de coalitie op. Het begin van een paar turbulente maanden van onderhandelen, overleggen en overwegen.

Wilden we voor de korte tijd die nog restte tot de gemeenteraadsverkiezingen werkelijk de 'gedoogpartner' worden voor de nog zittende rest van de coalitie? Met de uitvoering van de MFA én met een beleid voor intensieve veehouderijen, waar we als VVD enorm veel moeite mee hadden. Of wilden we gaan voor volledig het roer om met een nieuwe meerderheid? Risicovol, want het was nog minder dan een jaar tot aan de verkiezingen. Maar omdat VVD, PRO5, BT en BB niet ver uit elkaar zaten op het gebied van de omgevingsvisie / intensieve veehouderij en omdat PRO5 een heroverweging van de MFA in Hapert een kans wilde geven, hebben we uiteindelijk in mei de knoop definitief doorgehakt. We gingen voor de nieuwe meerderheid. En best vertrouwd, want in zekere zin was dit de coalitie die we in de vorige gemeenteraadsperiode ook hebben gehad.

Op 8 juni traden alsnog de laatste twee wethouders af. 'Onze' Marko van Dalen en Jan Heijman werden benoemd en beëdigd tot wethouders, met een fulltime portefeuille, in plaats van de oorspronkelijk beoogde 60%. Beiden, zowel Marko als Jan, waren nieuw in Bladel, maar ze hadden zich snel ingewerkt in de dossiers. In juli, net voor het zomerreces, werd het college aangevuld met Arjan van der Hout. Hij heeft al een behoorlijke ervaring in Bladel opgedaan tussen 2006 en 2014.. Een krachtig, stabiel en gedegen college, met een fris enthousiasme! Een enthousiasme dat nog steeds omarmd wordt door de 'nieuwe' coalitie.

We hebben al veel bereikt. Er ligt nu een onderzoek naar de kosten voor de MFA en daarnaast krijgen we drie scenario's voor Hapert waaruit we kunnen gaan kiezen. Begin januari gaan we ons hoofd hierover buigen. Wat uiteindelijk de definitieve keuze zal gaan worden is nu nog niet in te schatten, maar wij zijn erg positief. Hapert krijgt een boost, dat is zeker.

En natuurlijk gaat die definitieve keuze afhankelijk zijn van een aantal zaken. Eén daarvan is heel wezenlijk: de gemeenteraadsverkiezingen die er aan komen. Op 21 maart gaan we weer met z'n allen naar de stembus. VVD Bladel wil een duidelijke keuze maken voor de MFA, maar heeft natuurlijk nog meer interessante items in het verkiezingsprogramma staan. Zo houden we de deur open voor een eventuele gemeentelijke herindeling, willen we snel aan de slag met de ontwikkelingen in de Egyptische Poort, en willen we zorgen voor voldoende woonmogelijkheden. Dit geldt voor huur en koop, zorg- of starterswoningen, doorstroming en levensloopbestendig. Duurzaamheid willen we daarbij ook niet uit het oog verliezen. Op korte termijn zal ons verkiezingsprogramma op deze site verschijnen.

Na de verkiezingen -- waar we natuurlijk hopen op een uitbreiding van ons aantal raadszetels -- streven we naar de vorming een mooie coalitie met de VVD. Wij vinden dat we met de ingezette koers al veel goeds hebben bereikt. Laat ons deze mooie koers voortzetten, door massaal op ons te stemmen op 21 maart!
Nog even aftellen, en dan is het al weer 2018!
STEMMEN?
Rest ons nog om u een heel positief, gezond en succesvol 2018 te wensen!

Pauline Hospel
Fractievoorzitter VVD Bladel
Tel.: 0497-360979 / 06-12454112
Stuur me een mail

John Adams
Raadslid VVD Bladel
Tel.: 0497-386086 / 06-55135397
Stuur me een mail