AANPASSING MILIEUCATEGORIE OP BEDRIJVENTERREI-
Bladel, 14 december 2017

Zoals bekend, is er niet maar één partij in Bladel die gezondheid op nummer 1 zet! Ook VVD Bladel heeft gezondheid juist heel hoog in het vaandel staan. Voor wat betreft intensieve veehouderijen, maar ook voor bijvoorbeeld de geplande mestverwerkingsinstallatie op één van de industrieterreinen. We moeten waken voor ingrijpende vestiging van bedrijven die niet thuishoren in gebieden waar ook mensen wonen en waar een (milieu)problematiek op de loer ligt.

Om die reden heeft onze fractie tijdens de raadsvergadering op donderdag 14 december 2017 ingestemd met het voorbereidingsbesluit om vooralsnog geen vergunningen te verlenen aan nieuw te bouwen bedrijven in de milieucategorie 4.1 of hoger. De beoogde mestverwerkingsinstallatie van Orgamex behoort tot deze doelgroep.

Normaal gesproken zou deze beslissing vanuit de provincie genomen worden, maar in mei van dit jaar heeft de raad van Bladel in de omgevingsvisie vastgesteld dat er op de industrieterreinen van Bladel voorlopig geen mestverwerkingsmogelijkheden komen. Door middel van bovengenoemd voorbereidingsbesluit is dit afgelopen donderdag door de raad nogmaals bekrachtigd.
NEN BLADEL

Pauline Hospel
Fractievoorzitter VVD Bladel
Tel.: 0497-360979 / 06-12454112
Stuur me een mail

John Adams
Raadslid VVD Bladel
Tel.: 0497-386086 / 06-55135397
Stuur me een mail