DE TOEKOMST VAN BLADEL... DE RAAD BEPAALT?
Bladel, 18 december 2017

Slechts een kleine afvaardiging van de bevolking van de vijf Kempengemeenten, maar dan wel de gekozen afvaardiging, bepaalt wat er met de toekomst van onze mooie gemeenten gaat gebeuren. Zo hebben de raden van Eersel en Reusel-De Mierden zich al in meerderheid uitgesproken vóór een herindeling, de raad van Bergeijk heeft uitgesproken zelfstandig te willen blijven. De raad van Oirschot is nog in dubio. Deels willen zij bij het “stedelijk gebied” (Eindhoven), deels bij de Kempen en deels zelfstandig blijven. Verdeeldheid alom. En dat is jammer. In principe bepalen de raden wat er met onze Kempengemeenten gaat gebeuren. Maar het kan ook nog zijn, dat de Provincie uiteindelijk het genomen besluit in de gemeenten overruled.

Nog een extra bestuurslaag?
Bladel heeft nog geen concrete beslissing genomen.
Dat stellen we nog even uit, omdat we eerst willen
onderzoeken of een Kempenfederatie misschien een
optie kan zijn. Daar moeten dan wel alle Kempenge-
meenten aan meewerken, om hier een werkbare
situatie uit te creëren. Een Kempenfederatie is naar
de mening van de VVD op dit moment echter slechts
een extra bestuurslaag, die behoorlijk wat kosten met
zich mee zal brengen.

Maar uit onderzoek zal moeten blijken of deze
mening terecht is. Onze fractie hoopt hier spoedig
antwoord op te krijgen vanuit het college of vanuit
de Provincie. Dan zullen we eveneens horen of ook
andere Kempengemeenten bereid zijn om een
Kempenfederatie te ontwikkelen.

Of dan maar gewoon een herindeling?
Op dit moment zijn er in Bladel maar twee partijen, waaronder de VVD die zich uitspreken voor een herindeling. De VVD is namelijk van mening dat zelfstandigheid van Bladel ook niet echt zelfstandig is. We hangen aan elkaar van samenwerkingsverbanden, waardoor voor zowel de raden als voor de inwoners het zoeken is naar een speld in een hooiberg. Bij wie moet je welke informatie halen? Als je bijvoorbeeld een huis wilt bouwen in Bladel, moet je je melden bij het gemeentehuis van Eersel, immers daar is de VTH gehuisvest.

Waarom niet alles bundelen en zorgen voor uniformiteit in onze Kempengemeenten? Met één mooie, centrale locatie voor het gemeentehuis, zodat de inwoner weet waar hij of zij terecht kan? Hier valt nog veel winst te behalen, en dan hebben we het écht niet alleen over winst op het financiële vlak.

We hebben nog even tijd maar de klok tikt wel door
Wel of niet zelfstandig, wel of niet een extra bestuurslaag. Nog voldoende werk aan de winkel om uiteindelijk te komen tot een goede beslissing in onze gemeente. Maar zoals al aangegeven, gaat onze voorkeur uit naar een herindeling. Bij voorkeur met de gemeenten Eersel en Reusel-de Mierden. Oirschot en Bergeijk mogen wat ons betreft aanschuiven, mits bereid om ook echt te gaan voor een herindeling.

Maar om niet op de muziek vooruit te lopen: is dat wat wij met z'n allen willen, of krijgen we nog de kans om echt naar de inwoners te luisteren? Bijvoorbeeld de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zou een mooi moment zijn om uw stem te laten horen. Maar ook willen wij graag met u praten over uw en onze visie op een herindeling of federatie en dat kan wat ons betreft al op korte termijn!

Neem in dat geval contact op met onze fractie.

Pauline Hospel
Fractievoorzitter VVD Bladel
Tel.: 0497-360979 / 06-12454112
Stuur me een mail

John Adams
Raadslid VVD Bladel
Tel.: 0497-386086 / 06-55135397
Stuur me een mail