VVD BLADEL KIEST VOOR ERVARING EN BEWEZEN
Bladel, 28 november 2017

Op 28 november heeft VVD Bladel tijdens de Algemene Ledenvergadering
(ALV-3) haar
definitieve kandidatenlijst vastgesteld. Huidige fractievoorzitter
Pauline Hospel is ook deze periode tot lijsttrekker gekozen.

Pauline's
speerpunten zijn onder andere het Sociale Domein en de ontwikkelingen
in het Centrum van Hapert. Pauline is al sinds 2006 actief in de lokale politiek,
eerst als commissielid Grondgebied en sinds 2010 als fractievoorzitter.

Op een mooie tweede plek staat John Adams. Ook hij is actief sinds 2006, eerst
als lid van de commissie Middelen en vanaf 2010 als raadslid. Eén van de speer-
punten van John is bijvoorbeeld de langlopende ontwikkeling van de Egyptische
Poort in Bladel. John werd in 2010 voorzitter van de Auditcommissie.

De derde plaats wordt bezet door Robert Pleging, oud-raadslid en fractievoorzitter
met veel ervaring en een enorme gedrevenheid om zich in te zetten voor de inwoners van Bladel. Robert heeft zich altijd sterk gemaakt om de woonlasten voor de inwoners laag te houden en tegelijkertijd mede gezorgd voor een gezond huishoudboekje van onze gemeente.

De huidige wethouder Marko van Dalen, vinden we terug op de vierde plaats van de lijst. Marko heeft de ambitie om weer als wethouder terug te keren in het Bladelse voor opnieuw een periode van vier jaar. Wij hopen van harte dat Marko met zijn onuitputtelijk enthousiasme en uitstekende ideeën de kans krijgt om dit waar te maken. Marko's portefeuilles zijn talrijk, maar zijn vooral gericht op het Sociale Domein. Het Praktijkhuis met bijbehorende Praktijkwinkel, maar ook de WVK en de ontwikkelingen in het Centrum van Hapert zijn onderwerpen waar Marko zich hard voor maakt. Hij woont op dit moment nog niet in Bladel, maar zijn intentie is zeker om zich met zijn gezin in onze mooie gemeente te vestigen.

Oud-wethouder Theo van de Voort is als vijfde op de lijst een krachtige oud-bekende. Theo was van 2006 tot 2014 wethouder in Bladel. De afgelopen periode heeft hij aan de zijlijn altijd meegedraaid en is op de hoogte van alle ins en outs op vele beleidsterreinen. Als wethouder lagen Theo's portefeuilles voornamelijk op het gebied van Financiën en Openbare Werken.

Nieuwkomers op de lijst vinden we op de plaatsen 6 en 7: Sylvia Harlé- Dresselhuizen en Jordy Reijnhard. Zij hebben nog geen politieke ervaring in de raad of raadscommissies maar wie weet, komt daar nog verandering in!

De lijstduwers van de kandidatenlijst zijn Henk Reijne en Hans Koster (resp. plaatsen 8 en 9). Henk is oud-voorzitter en oud-raadslid van VVD Bladel. Met het samenvoegen van de diverse besturen van de VVD in de Kempen tot één netwerkbestuur heeft hij de voorzittershamer overgedragen aan zijn opvolger.

Hans heeft al jarenlange ervaring als bestuurslid. Aanvankelijk was dat in Bladel en op dit moment is hij secretaris bij het netwerkbestuur van VVD De Kempen. Tussendoor was hij bestuurslid (secretaris) van VVD-regio Zuidoost Brabant en interim bestuurder van VVD-afdelingen in de buurt. Daarnaast organiseert hij vanaf 2009 in het kader van permanente Opleiding & Training namens de Haya van Somerenstichting (talent-scouting VVD) talloze cursussen en weet cursisten uit het hele land te enthousiasmeren.

Al met al een krachtige lijst met veel ervaring en gedrevenheid. VVD Bladel is van mening dat de kennis met de hoofdletter K, die deze lijst uitstraalt zich terugvertaalt in veel stemmers en dus ook bijbehorende zetels. Wíj gaan ervoor!
TALENT
Pauline Hospel

Namens de Bladelse VVD-leden: Hans Koster
Secretaris VVD-netwerk De Kempen
Tel.: 0497-360404 / 06-53223824
Stuur ons een mail