DE EGYPTISCHE POORT (OF MISSCHIEN POORT VAN
Bladel, 13 november 2017

Tja, what's in the name? Voor een aantal fracties in Bladel ligt die huidige naam gevoelig, en daarom is tijdens de raadsvergadering van 9 november 2017 door enkele fracties een motie ingediend om het college op te roepen  de naam Egyptische Poort te wijzigen. Voor de VVD is wederom een naamswijziging (want van Smagtenbocht is het al veranderd in Egyptische Poort) niet per se noodzakelijk. Maar wij hebben voor de motie gestemd, als hiermee de wrange nasmaak van het jarenlang slepende plan kan worden weggespoeld.

Want we moeten vooruit!
Zoals al gezegd, het is een veel te lang slepende kwestie geworden. Toen we in 2013 naar de mening van de VVD na circa 8 jaar van ontwikkelen een goed plan hadden liggen, werd dit onderuit gehaald door een nipte meerderheid. En we moesten weer van onderaf aan beginnen met opbouwen. Maar dat ligt in het verleden, er liggen nu nieuwe kansen.

Nieuwe manier van ontwikkelen
Toen ongeveer in 2015 de plannen weer voorzichtig werden opgepakt, heeft de trekker van het plan, Ed Mol, besloten om het eens over een heel andere boeg te gooien. De raads- en commissieleden zijn gezamenlijk naar projecten gegaan, om ideeën op te doen om invulling van het plan anders vorm te geven, op een andere manier te denken en te ontwikkelen. Dit opende bij ons de ogen. Waarom vasthouden aan de traditionele manier van ontwikkelen?

Inmiddels is de gemeente een stap verder. Diverse (jonge) architecten en stedenbouwkundigen konden op hoog abstractieniveau meedoen aan plannen voor een invulling van het gebied. Dit leidde tot vijf scenario's, die soms wel een hoog luchtkastelengehalte hadden.

Twee scenario's sprongen er naar de mening van de VVD uit:

 • scenario 3 (De Toren van Bladel), een plan waar een waterpartij en de monumentale brandtoren (nu nog aan de
   Bossingel) centraal staan, en
 • scenario 1 (de Kempische Poort), waarbij een streven werd  geuit om het groen verder te trekken, en ook de locatie
   Kempenland te betrekken bij het plan.

Raadsvergadering 9 november, vaststellen scenario's
Tijdens de raadsvergadering van 9 november brak het uur U aan. De Egyptische Poort verdient het om ontwikkeld te gaan worden. En het is prettig dat we als raad het unaniem eens waren over een goede mix van de scenario's 1 en 3, in eerste instantie op hoog abstractieniveau. Daarna kan er gedacht gaan worden over een meer concrete invulling, en dit komt dan weer terug naar de raad, zodat we ons daar weer verder over kunnen buigen.

Sommige fracties hebben een amendement (wijziging op het oorspronkelijke voorstel) ingediend. Deze sloten niet allemaal aan bij de ideeën van de VVD. Enige uitleg is hierbij noodzakelijk, het is echter een technisch verhaal. Aanvankelijk waren er 3 amendementen:

 • één waar werd uitgesproken welke scenario's verder uitgewerkt moeten gaan worden,
 • één waarbij sommige partijen al een vaste zonering  (vastgestelde invullingen in vastgestelde gebieden) wilden
   meegeven en
 • één waarbij enkele partijen pas kostenneutraliteit wilden beëindiging met het contract met Ballast Nedam (de
   vorige ontwikkelaar). Eerder gemaakte kosten zouden daarmee dan worden 'weggepoetst'.

De hazen liepen gek op de bewuste avond van 9 november. De drie amendementen werden ineengevlochten waardoor we niets anders konden dan tegen stemmen.  En hierbij willen we toch nog benadrukken dat wij juist enorm voorstander zijn van de benoemde scenario's, echter wel met ruimte om de reeds gemaakte kosten terug te verdienen.

Hoe nu verder?
De motie over de nieuwe naam zal worden uitgevoerd, en we hopen dat het College op niet al te lange termijn komt met een pakkende, onbesmette en allesomvattende naam. We zien daar met belangstelling naar uit.

De abstracte plannen (met nu helaas iets te veel vastlegging) zullen worden uitgewerkt, en op termijn zullen wij gaan zien om er inderdaad een kostenneutraal plan uitgerold kan worden. Een plan waar in gewoond, gerecreëerd en gesport kan worden. Waar ruimte is voor cultuur en voor water, een ruimte waar de beroemde Toren van Bladel een prominente plaats kan krijgen, in of aan het water. Waar jongeren (maar ook gezinnen) weer van heinde en ver naar toe willen komen om samen te zwemmen of zonnen of gewoon genieten van de mooie natuur. En waar mensen graag willen wonen natuurlijk.

En dan nu: Garen op de klos, schop in de grond!
BLADEL OF KEMPISCHE TOREN?)

Pauline Hospel
Fractievoorzitter VVD Bladel
Tel.: 0497-360979 / 06-12454112
Stuur me een mail

John Adams
Raadslid VVD Bladel
Tel.: 0497-386086 / 06-55135397
Stuur me een mail