GRATIS WIFI IN ONZE KERNEN
Bladel, 13 november 2017

Tijdens de raadsvergadering van 9 november jl. heeft de VVD-fractie de portefeuillehouder gevraagd hoe de communicatie met de Centrummanager van Bladel verloopt betreffende de uitrol van gratis WiFi in het Centrum van dorpskernen van Bladel.

Door de Europese Unie is een bedrag van € 120 mln. beschikbaar gesteld en de VVD
vraagt zich af of het bestuur in Bladel al actief is aangehaakt bij dit project. De gebo-
den subsidie geldt overigens voor alle kernen en niet alleen voor die van Bladel. Daar
is (zonder subsidie) al grotendeels WiFi geïnstalleerd.

De VVD heeft daarom een motie voorbereid om ook de uitrol van gratis WiFi mogelijk
te maken in alle kernen van onze gemeente, mits de subsidie tijdig wordt aangevraagd.

De motie werd door alle fracties unaniem aangenomen.

Pauline Hospel
Fractievoorzitter VVD Bladel
Tel.: 0497-360979 / 06-12454112
Stuur me een mail