GLASVEZEL IN BLADEL KOMT STEEDS DICHTERBIJ!
Bladel, 10 november 2017

Het had heel wat voeten in de aarde, glasvezel in Bladel. We moeten een lange adem hebben. Van vooruitstrevende gemeente bungelen we nu ergens onderaan met het percentage dekkingsgraad op het gebied van aansluitingen op het glasvezelnetwerk…. Jammer, want als economische sterke gemeente en als poort naar de Brainport mag je toch iets anders verwachten. Niet alleen in het buitengebied en op de bedrijventerreinen, maar ook binnen de kernen.

Vorige verkiezingen
Bij de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 was voor een aantal partijen glasvezel een onderwerp van discussie. Enkele partijen vonden het belangrijk dat er allereerst glasvezel in het buitengebied zou komen. De VVD heeft altijd aangegeven dat eerst het buitengebied aansluiten prima is, maar ook binnen de kernen moeten mensen de keuzevrijheid hebben of ze op koper of glasvezel aangesloten worden. Een keuzevrijheid die we nu, bijna vier jaar na de vorige verkiezingscampagne, nog steeds niet hebben.

Wat is er gebeurd?
Na de verkiezingen in 2014 is het voor de VVD helaas niet gelukt om deel uit te maken van de nieuwe coalitie. Restte ons niets anders dan oppositie voeren. En wat schetste onze verbazing? Voorzichtig opgestarte acties op mogelijkheden voor de aanleg van glasvezel zijn door de initiatiefnemer beëindigd: het was te duur om in Bladel glasvezel te leggen. En toenmalig wethouder Wim van der Linden sprak uit dat “de techniek glasvezel toch al was achterhaald en dat we ons nu moeten focussen op 5G”.

Tja, ik heb al eerder duidelijk gemaakt dat dit appels met
peren vergelijken is! Het toenmalige college en coalitie
hebben daarna geen actie genomen om verder te zoeken
naar nieuwe initiatiefnemers. Met als gevolg dat rondom
ons, in andere dorpen en steden, alle ontwikkelingen
doorgingen op het gebied van aanleg glasvezel, en Bladel
met de lage dekkingsgraad nu in Brabant op één van de
laagste plaatsen staat.

Inmiddels is door een particulier opgerichte coöperatie het
hele buitengebied verglaasd. Deze coöperatie mocht
evenwel binnen de kernen niets doen, dit waren keiharde
afspraken. Helaas.

Nieuwe coalitie, nieuwe kansen!
Toen we in juni 2017 met de nieuwe coalitie een akkoord hebben weten te bereiken, was onderzoek naar aanleg van glasvezel - en zo snel mogelijk - één van de resultaten van de onderhandelingen.

De VVD vindt dat inwoners recht hebben op de keuzevrijheid van aansluiten op glasvezel of op koper. Nu zitten we nog steeds vast aan de monopolie positie van Ziggo en in mindere mate KPN, bijvoorbeeld als we TV willen kijken; dit moet anders! De inwoners die meegedaan hebben aan de inwonerssessies in Bladel ten behoeve van 'Veerkrachtig Bestuur' hebben aansluiting op glasvezel ook heel hoog op het wensenlijstje geplaatst. En ook 'in de wandelgangen' wordt door inwoners regelmatig de optie tot glasvezel zeer op prijs gesteld.

De nieuwe portefeuillehouder heeft inmiddels contact met twee bedrijven die gaan onderzoeken of het in Bladel mogelijk is om te zorgen voor een 100% dekkingsgraad. De eerste gesprekken zijn al gevoerd.

Als VVD hebben we tijdens de raadsvergadering van 9 november 2017 een motie ingediend, om het college op te roepen om zo spoedig mogelijk met resultaat van dit onderzoek te komen, maar wel uiterlijk 21 maart 2018, de datum van de gemeenteraadsverkiezingen. Als dan bekend is wat het de gemeente eventueel gaat kosten, kunnen we dit bij het vormen van een nieuwe coalitie meenemen in de onderhandelingen. De VVD is blij dat de motie door de hele raad unaniem is aangenomen, dus ook door de toenmalige coalitiepartners, die aanvankelijk niets hebben ondernomen (!).

Wij kijken met smart uit naar de resultaten en zullen daarna nog steeds ons uiterste best doen om zo spoedig mogelijk de eerste schop in de grond te krijgen om Bladel 100% te verglazen! Wij houden u op de hoogte.

Pauline Hospel
Fractievoorzitter VVD Bladel
Tel.: 0497-360979 / 06-12454112
Stuur me een mail