MARKO VAN DALEN, EEN WARME PERSOONLIJKHEID
Bladel, 24 juni 2017

Ik ben Marko van Dalen, getrouwd met Tamara en vader van drie prachtige dochters Iris, Sophie en Loïs. Sinds donderdag 8 juni, na een veelbewogen raadsvergadering, mag ik voor de nieuwe coalitie jullie wethouder zijn.
Dit is mijn tweede interim wethouderschap in de Kempen, in 2014 mocht ik in Reusel-De Mierden met Financiën en de drie decentralisaties aan de slag na het uitvallen van Stefan Wouters. De mooie omgeving en goede sfeer en samenwerking in de Kempen waren mij goed bevallen en ik ben dan ook blij dat ik hier weer aan de slag ben.Mijn andere hartewens is: ‘iedereen aan de slag en (zoveel mogelijk) op eigen benen’. Jeugdwerkloosheid, generatiewerkloosheid, nieuwkomers, 50+’ers: er moet veel veranderen op de arbeidsmarkt in Nederland. Daarom ben ik binnen de VVD ook lid van de landelijke themacommissie Werk en Inkomen. De economie trekt aan en Bladel is een aantrekkelijke hotspot! De uitgelezen kans om te laten zien wat er anders kan en moet: met een nieuwe koers voor het WVK, kleinschalige initiatieven zoals het praktijkhuis en door ruimte voor ondernemers.

Hiernaast mag ik mij samen met college Jan Heijman tot de verkiezingen inzetten voor het project ‘Voorzieningen Hapert’, waar flinke investeringen nodig zijn voor de school en de bestaande maatschappelijke voorzieningen. Met alle vanuit Hapert betrokken (MFA-)partijen en alle politieke partijen in de gemeenteraad gaan we samen aan de slag om tot een breed gedragen voorstel te komen, waarin verschillende mogelijkheden, kosten en baten helder ter keuze worden voorgelegd. Een belangrijke opgave, want het gaat om veel belastinggeld en om belangrijke, noodzakelijke voorzieningen in de kern van Hapert.

Jullie zullen mij op veel plaatsen tegenkomen en ik hoop met velen van gedachten te mogen wisselen over alles wat er goed gaat en beter kan in het hart van de Kempen.
EN TEGELIJKERTIJD KRACHTIGE WETHOUDER

Mijn portefeuille omvat het sociale domein: werk en inkomen, WMO, jeugd, welzijn, gemeenschapshuizen, cultuur, de dorpsraden en de projecten Praktijkschool en Voorzieningen Hapert (voorheen MFA Hapert). Het sociale domein heb ik vanaf het begin van mijn politieke loopbaan omarmd: in de gemeenteraad in Tilburg, als lid van het VVD thematisch netwerk (voorheen partijcommissie) Werk en Inkomen en als wethouder in Reusel-De Mierden.

Ik heb in Breda en in Tilburg Bestuurlijke Informatiekunde en later Strategisch Management gestudeerd en heb 14 jaar bij CZ in Tilburg gewerkt. Daarna ben ik als zelfstandig management-consultant / projectmanager voor mijzelf begonnen. Na mijn vorige wethouderschap heb ik voor de regio Hart van Brabant een project Aanpak Jeugdwerkloosheid opgezet en uitgevoerd en ben daarna als zelfstandige gemeenten gaan adviseren over digitaliseringsbeleid.

Met de inmiddels soms wat beladen term ‘participatie maatschappij' is in het sociale domein drie jaar geleden een belangrijke transitie gestart. De overheid minder als leverancier van ‘alles’ maar vooral als achtervang voor wanneer het nodig is. De overheid als regisseur achter de schermen, waardoor met lokale initiatieven de menselijke maat weer terugkeert en de bureaucratie van urenregistratie en microcontrole wordt teruggedrongen. Hier zet ik mij van harte voor in.