LUISTEREN NAAR INWONERS
Bladel, 13 juli 2016

Recentelijk verscheen in de Kempenaer een brandbrief van een groep inwoners van Hapert, oud-bestuurders van Den Tref. Een brief waaruit duidelijk blijkt dat niet alleen de oud-bestuurders, maar ook een deel van de inwoners van Hapert echt niet zitten te wachten op een veel te dure MFA.

Want is het nog wel zo dat de inwoners van Hapert zich massaal achter de partij(en) scharen die in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 riepen dat de MFA in Hapert echt gerealiseerd moest gaan worden?
Is het nog wel zo dat deze zelfde inwoners zitten te wachten op forse OZB-verhogingen om het ook daadwerkelijk gerealiseerd te gaan krijgen?

Nee, wij denken van niet.
In de aanloop naar de verkiezingen in 2014 riep de voorman van de VHP nog dat het bespreekbaar moest zijn om de OZB te verhogen als dat noodzakelijk was voor de MFA. Hij schroomde zelfs niet om een getal van 25% te noemen (mocht dat nodig zijn). Iets wat inwoners van Hapert toentertijd niet was opgevallen (?), of zij vonden het niet erg als dit zou gaan gebeuren. Want massaal heeft de Hapertse stemgerechtigde op die partij gestemd. Maar nu zegt diezelfde partij, de huidige fractie, dat zij geen OZB-verhoging meer wil. Echt geloofwaardig....

Maar wat willen ze dan wel? De meerjarenbegroting is met dit beleid NIET sluitend.

Wat de huidige coalitie nu doet, is niet eens voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten. Nee, het is keihard de kop in het zand steken. Ze geven miljoenen uit aan een MFA, dus dan moet er maar een heleboel anders wijken; ze vergeten alleen wel te kijken naar wat er dan zou moeten schuiven. En we praten over een heleboel. Geen mogelijkheid tot terugdraaien van andere bezuinigingen, geen nieuw beleid, hoe klein ook. Geen uitwijkmogelijkheden als het fout dreigt te gaan in het sociale domein, of op welk ander vlak dan ook.

Dit scenario is volgens de VVD geen optie. Ook voor wat betreft de VVD gaat de OZB NIET omhoog. Dit is iets waar we al jaren voor staan, en ook aan willen vasthouden. De VVD heeft nog steeds als alternatief het opknappen van Den Tref, een ideale multifunctionele basis. Iets wat veel inwoners van Hapert en andere kernen ook echt zien zitten. Er is in Den Tref veel mogelijk, er is ruimte genoeg. Het is aan de organisaties, stichtingen en verenigingen om samen tot een goede invulling van deze ruimte te komen. Iets wat in de ogen van de VVD tot op heden helaas nog niet is gelukt. Maar wij verwachten dat dit ook niet zal gaan lukken in een veel te dure MFA. Ook hier zullen naar onze mening bepaalde groeperingen elkaar binnen no-time de tent uitvechten.

Ook de sloop van Het Palet is voor wat betreft de VVD kapitaalvernietiging. De school is nog niet afgeschreven. Nu niet en over twee jaar ook nog niet. Ook dan gaan we iets slopen wat nog goed is. Om er vervolgens een moloch van een plan voor in de plaats te laten komen.

Een plan met veel haken en ogen, veel onzuiverheden en onduidelijkheden. Dit blijkt niet alleen uit de genoemde brief, maar ook uit de raadsstukken waar we al jaren op tegen zijn. Zoals de toekomstige kerk-functie en de vinger in de pap vanuit het Bisdom. Maar daar komen we op een later moment zeker nog op terug.

De brandbrief van oud-bestuurders van Den Tref kondigt aan dat de actiegroep in augustus komt met een enquête onder alle inwoners van Hapert. Wij roepen iedereen op om deze enquête in te vullen, of u nu voor bent of tegen. Zorg dat er een duidelijk beeld komt. Een amendement voor het organiseren van een referendum in onze gemeente over het wel of niet realiseren van een MFA heeft het een half jaar geleden niet gehaald. Nu is de kans om toch een stem te laten horen. De krant met enquête zal op zaterdag 13 augustus verschijnen. Een ledenvergadering vindt plaats op 29 augustus.


Let op: alle velden moeten worden ingevuld.

Naam:

E-mailadres:

Uw reactie:Pauline Hospel
Fractievoorzitter VVD Bladel
Tel.: 0497-360979 / 06-12454112
Stuur me een mail
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de oud-bestuurders. Ook de VVD hoort graag uw mening, zie onderstaand formulier.