GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN OP 21 MAART 2018

20 feb 2018 - Leerzame avond over Smart Mobility, lokale knelpunten en zelfrijdende auto’s
Op maandag 19 februari gaf gedeputeerde Christophe van der Maat (VVD) een interessante uiteenzetting van zijn portefeuille mobiliteit. Het was een druk bezocht mobiliteitscafé, met inwoners uit Reusel-De Mierden, Eersel, Bergeijk en Bladel. Niet alleen VVD-ers, maar ook ondernemers, inwoners en belanghebbenden. Er was ook voldoende.....
Lees verder »

14 feb 2018 - Overpeinzingen van oud-wethouder Theo van de Voort
Beste kiezers: Het woord is weer aan u. Op 21 maart aanstaande mag u weer uw stem uitbrengen. Ik vraag u met klem om daar gebruik van te maken. Uiteraard zult u kunnen begrijpen dat mijn advies aan u is om die stem op de VVD te laten uitkomen. In de afgelopen drie raadsperioden is het onze raadsleden en wethouders gelukt om de.....
Lees verder »

7 feb 2018 - Nog 42 dagen tot de gemeenteraadsverkiezingen...
Het lijkt nog zo ver weg. De gemeenteraadsverkiezingen. Op 21 maart mag u uw stem weer laten horen. En dat is soms niet eenvoudig. Waar wilt u voor gaan? Wat vindt u belangrijk? U heeft nog 42 dagen om u te verdiepen in de standpunten van alle partijen. De conclusie is ongetwijfeld dat VVD Bladel ook voor u het beste in petto heeft.....
Lees verder »

8 jan 2018 - Praat mee over de bereikbaarheid in de Kempen
De files en vertragingen op de provinciale wegen N284 (Hapert - Reusel), N397 (Bergeijk en Eersel) en de N69 moeten worden opgelost. Goede doorstroming op deze wegen voorkomt veel ergernis tijdens de ochtend- en avondspits. Het is goed voor de economie en zorgt voor minder uitstoot van stilstaande auto’s. En dat is weer.....
Lees verder »

31 dec 2017 - Nog even aftellen, en dan is het al weer 2018!
Vandaag is het 31 december. Zo'n typische dag waarop je je realiseert dat 2017 al weer ten einde is. Zo'n dag waarop je de nodige voorbereidingen treft voor het oud-en-nieuw feestje, of een avondje voor de buis met Youp of Guido. Zo'n dag waarop je terugblikt op het afgelopen jaar en voorzichtig probeert vooruit te kijken naar het komende. Als we.....
Lees verder »

18 dec 2017 - De toekomst van Bladel... De raad bepaalt?
Slechts een kleine afvaardiging van de bevolking van de vijf Kempengemeenten, maar dan wel de gekozen afvaardiging, bepaalt wat er met de toekomst van onze mooie gemeenten gaat gebeuren. Zo hebben de raden van Eersel en Reusel-De Mierden zich al in meerderheid uitgesproken vóór een herindeling, de raad van Bergeijk.....
Lees verder »

14 dec 2017 - Aanpassing milieucategorie op bedrijventerreinen Bladel
Zoals bekend, is er niet maar één partij in Bladel die gezondheid op nummer 1 zet! Ook VVD Bladel heeft gezond-
heid juist heel hoog in het vaandel staan. Voor wat betreft intensieve veehouderijen, maar ook voor bijvoorbeeld de geplande mestverwerkingsinstallatie op één van de industrieterreinen. We moeten waken voor ingrijpende.....
Lees verder »

28 nov 2017 - VVD Bladel kiest voor ervaring en bewezen talent
Op 28 november heeft VVD Bladel tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV-3) haar definitieve kandidatenlijst vastgesteld. Huidige fractievoorzitter Pauline Hospel is ook deze periode tot lijsttrekker gekozen. Pauline's speerpunten zijn onder andere het Sociale Domein en de ontwikkelingen in het Centrum van Hapert. Pauline is.....
Lees verder »

20 sep 2017 - VVD Bladel is op zoek naar u!
Op 21 maart 2018 worden ook in Bladel de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Vanaf deze dag kan het politieke landschap in Bladel er weer heel anders uit komen te zien. De afgelopen raadsperiode hebben we als VVD Bladel verschillende rollen vervuld: eerst in de oppositie. Een rol waarbij niet of nauwelijks naar ons werd geluisterd. Als.....
Lees verder »