FINANCIËLE ZEKERHEID EN BETAALBARE
Bladel, 29 januari 2014

John Adams, nummer 2 op de lijst van de VVD bij de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 19 maart: "De VVD Bladel staat voor een duidelijk, eerlijk en financieel gezond beleid. Daarnaast streven wij ernaar om bij nieuwbouw een optimale mix te bereiken tussen sociale huurwoningen, betaalbare starterwoningen en woningen voor doorstromers. Hiermee hopen we de jeugd in onze gemeente te behouden".
In deze tijden zijn financiën een beladen thema. Bezuinigen zijn niet prettig maar wel noodzakelijk. We willen dan ook dat deze zo eerlijk mogelijk worden verdeeld. De Onroerend Zaak Belasting (OZB) dient met niet meer dan de inflatiecorrectie te worden verhoogd, zoals ook altijd door de VVD bepleit. Op het gebied van tarieven en retributies vindt de VVD dat het principe van 100% kostendekking een goed uitgangspunt is en blijft. Dat neemt niet weg dat in bepaalde situaties de kosten zelfs kunnen worden verminderd.

Ervaring
John is al de nodige tijd politiek actief voor de VVD in Bladel. In 2006 is hij begonnen als burgerlid bij de commissie Middelen. In 2010 werd hij gekozen tot raadslid voor de VVD Bladel. Naast het voorzitterschap van de Auditcommissie neemt hij daar de commissies Grondgebied en MAZ (Middelen/ Algemene Zaken) voor zijn rekening. Hij wil deze jarenlange ervaring dan ook graag gebruiken om in de komende zittingsperiode nog meer structuur in het financiële beleid te brengen, waardoor onder meer de betaalbaarheid van de lasten en de huisvesting van onze jeugd gewaarborgd kunnen blijven.

Programma
Meer informatie over het verkiezingsprogramma van de VVD Bladel en over
John en de andere kandidaten vindt u eldersop deze website. U kunt ons ook vinden op Facebook en LinkedIn. Tenslotte kunt u JohnHUISVESTING ZIJN SPEERPUNTEN VAN VVD BLADEL

een e-mail sturen.