Bladel is een mooie gemeente waar het wonen, werken en recreëren goed samengaan. Er is een goede balans. Een gemeente waar we terecht trots op mogen zijn. Wij zijn blij dat we het afgelopen jaar hebben
bij kunnen dragen aan een einde van een periode met politiek gekibbel en bestuurlijke onrust. De VVD is
een partij die zorgt voor garen op de klos. Duidelijk, doorpakken, doen. Handen uit de mouwen! Dat willen
we voortzetten. Met u en voor u. Kies voor doen! Kies 21 maart voor de VVD.
Gezonde Financiën
• Uiteraard kunt u bij de VVD rekenen op verstandige overheidsfinanciën. De woonlasten worden niet
  onnodig verhoogd. Ons uitgangspunt blijft maximaal de inflatiecorrectie toepassen.
• Bladel is één gemeente met vijf goed samenwerkende kernen, daadkrachtig en (financieel) gezond. We
  werken samen met de Kempengemeenten, de MRE en de provincie voor een sterke economie en goede
  bereikbaarheid. Die Kempen-samenwerking kan nog veel krachtiger. Bij voorkeur als één krachtige
  gemeente of als Kempenfederatie. De VVD staat voor een bestuurlijk krachtige, effectieve en efficiënte
  toekomst van de gemeente.
U maakt het verschil: Gaan we weer praten of blijven we DOEN?
Kies voor DOEN, stem 21 maart VVD.
Duidelijk, doorpakken, doen!Terug