HENK REIJNE
Commissie Grondgebied (reserve)
Adres


Contact
Veilig Oord 17
5531 XA Bladel
: 0497-383555
:

Henk Reijne werd geboren te Uitgeest in 1939. Na het verlaten van de lagere school volgde de mulo te Krommenie en na het behalen van het MULO-B diploma ging hij vervolgens naar de Hogere Zeevaartschool in Amsterdam waar achtereenvolgens de diploma's 3e, 2e en 1e stuurman werden behaald.
Met het diploma 3e stuurman op zak, ging hij varen op de wilde vaart. Lange reizen en korte vakanties in de 60-er jaren, maar gaandeweg werden de reizen korter en de vakanties langer. Henk heeft 39 jaar voor Van Ommeren gewerkt, meestal varend maar ook gestationeerd in Japan en Zweden (resp. 4 en 6 maanden) als begeleider bij nieuw te bouwen schepen en op het hoofdkantoor in Rotterdam (2 jaar) als vlootbegeleider. De laatste 12 jaar was hij gezagvoerder op containerschepen die in lijndienst tussen Mexico, Amerika en het Verre Oosten voeren.
Hij trouwde in 1963 met Sonja van Marle, ging in 1964 in Castricum wonen en verhuisde in 1976 tenslotte naar Bladel. Na zijn pensionering in 1999 zocht Henk Reijne de plaatselijke politiek op waar hij na de gemeentelijke herindeling voorzitter van de VVD afdeling Bladel werd en sinds de laatste verkiezingen als raadslid de VVD vertegenwoordigt nadat Theo van de Voort tot onze wethouder werd benoemd. Terugkijkend op een mooie periode als voorzitter, waarin het de VVD afdeling Bladel goed ging, moest hij in mei 2006 het stokje overgeven.
Henk is daarnaast ook lid van de Seniorenraad en van de WoZoZo Commissie, penningmeester van de KBO afd. Bladel en hij verzorgt het technisch onderhoud van speeltuin de Hofstad.
Maar zijn belangrijkste bezigheid: lid zijn van de Raad voor de Scheepvaart. Tijdens de onderzoeken van scheepsrampen en persoonlijke ongevallen komt zijn vèrgaarde kennis goed van pas. Aanbevelingen doen voor een grotere veiligheid en het bestraffen van opvarenden, die grove fouten hebben gemaakt zijn lastig, maar geven ook voldoening. Maar zodra de Raad voor de Transportveiligheid in werking gaat treden, zal hij daar geen deel meer van uitmaken en komt er meer tijd vrij voor andere zaken.
Tel.
GSM
Stuur me een mail