HANS KOSTER
Lid van de lokale werkgroep VVD Bladel
Adres:


Contact:
Emmaplein 31
5531 HL Bladel
: 0497-360404
: 06-53223824

Hans Koster werd in 1940 in Bussum geboren en doorliep na de lagere school het Willem de Zwijger Lyceum in Bussum (HBS-B) en de HTS-E in Utrecht (eindexamen 1962).
Vrijgesteld van militaire dienstplicht toog hij direct aan het werk en vervulde tot 1977 technisch-commerciële functies bij resp. Philips in Hilversum (afd. straalverbindingen), TNO in Wageningen (technisch adviseur mengvoederindustrie) en Stork-Alfra in Bladel (weeg- en doseerinrichtingen en besturingssystemen).
In 1977 stichtte hij z'n eigen bedrijf waar hij zich bezig hield met het ontwerp van hard- en software, de bouw en installatie van computersystemen voor de procesindustrie, voornamelijk toegepast in de mengvoeder- en golfkartonindustrie. Sinds kort is hij gepensioneerd.
Hans is bijna 44 jaar getrouwd geweest met Mia (de meesten van u zullen haar kennen van de vele jaren dat ze zich in de gemeentelijke politiek inzette voor de VVD) en heeft drie kinderen. Die zijn intussen zelf al geruime tijd getrouwd en hebben Hans en Mia verblijd met vier kleinzonen. In mei 2008 overleed Mia.
Hans was voornamelijk actief als secretaris en penningmeester van de lokale afdeling van de VVD en als burgerlid Commissielid Middelen. Van mei 2006 tot mei 2010 is hij voorzitter van de afdeling en laat de secretariële werkzaamheden over aan Jeroen Steger.
In maart 2005 is Hans toegetreden tot het bestuur van de VVD-regio Zuidoost Brabant, eerst als webmaster (hij verzorgde vele jaren de websites van meer dan vijftien afdelingen in die regio) en vanaf mei 2007 als secretaris van dit orgaan. In november 2010 zat zijn taak als bestuurslid van de VVD-regio erop.

Op dit ogenblik vervult Hans nog steeds taken binnen het bestuur van de afdeling Bladel (secretaris, penningmeester en webmaster) en hoopt dit nog enige tijd vol te mogen en kunnen houden.Tel.
GSM
E-mail: klik hier