NIEUWSARCHIEF VVD BLADEL (2018 EN EERDER)

20 dec 2018 - Centrumvisie Bladel: Ambitieuze en goed doordachte visie van bureau De Zwarte Hond
De afgelopen maanden is er door vier bureaus intensief gewerkt aan een visie op het Centrumgebied in Bladel. De vier bureaus hebben allemaal een mooie visie neergelegd. Toch vinden we dat vanwege de ambitieusheid er één plan met kop en schouders bovenuit steekt. De VVD Bladel kan zich het meeste vinden in de visie van.....
Lees verder »

20 dec 2018 - Stemverklaring MFA Hapert
Op verzoek van Toon van Dun van de VHP is het majeure project MFA Hapert niet meer dan een hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering van 20 december geworden. Een hamerstuk, zodat we op tijd klaar zijn met vergaderen. Zodat we op tijd kunnen starten met het afscheid van Peter Maas. En tja, als je als enige partij nog.....
Lees verder »

29 nov 2018 - Remco Bosma nieuwe burgemeester van Bladel
Ir. R.P.G. (Remco) Bosma (47) uit Emmeloord wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Bladel. Hij wordt hiervoor voorgedragen bij de minister van Binnelandse Zaken. In de buitengewone raadsvergadering van donderdag 29 november die vanaf 20.30 uur was opengesteld voor het publiek is de naam van Remco Bosma (VVD).....
Lees verder »

16 nov 2018 - Zorg dat ondernemen een beetje leuk blijft
Vandaag is de Dag van de Ondernemer. De dag bij uitstek om stil te staan bij de voortrekkersrol die mkb'ers heb-ben in de economie en in de samenleving. Het is de lokale middenstand die mensen samenbrengt, die de lokale voetbalclub sponsort en waar we als tiener onze eerste werkervaring opdoen. Politici, lokaal en nationaal.....
Lees verder »

8 nov 2018 - Een beleidsarme Begroting 2019
Voor ons ligt weer een lijvig document. Lijvig, en toch beleidsarm. Het raadsprogramma is hierin namelijk nog
niet verwerkt. Ons wordt daarom het verzoek gedaan om pas bij de perspectiefnota, dus voorjaar 2019, het uitgewerkte beleid te amenderen en te komen met eventuele maatregelen. Dit zullen wij bij deze besch.....
Lees verder »

8 nov 2018 - Kempenland: De omgekeerde wereld
2005: De toenmalige raad stemt in met een bestemmingsplan om het gebied bij Kempenland, eigendom van de RSZK en Wooninc, volledig te herzien. Er is lang gepraat over hoe en wat. Uitkomst: een plan met ruim 170 wo-
ningen. Vooral grondgebonden woningen. Maar voordat er daadwerkelijk gebouwd gaat worden, slaat onder.....
Lees verder »

6 nov 2018 - In memoriam Hylke Hoogeveen
Vandaag ontvingen wij het droeve bericht dat de heer drs. J.H. (Hylke) Hoogeveen op 63-jarige leeftijd is overleden. Hylke woonde de laatste jaren in Mierlo waar hij voor en namens de VVD wat meer in de luwte bleef. Dat kan van zijn jaren in Eersel niet gezegd worden: hij nam altijd actief deel en vervulde meerdere rollen, zowel in het......
Lees verder »

5 okt 2018 - Energietransitie
De energietransitie is en blijft ook voor de provincie een enorme opgave. De VVD wil gemaakte afspraken over windmolens nakomen, maar in de toekomst ook kijken naar groene alternatieven zoals thorium. In bijgaand
filmpje het statement van VVD-Statenleden Tim Kouthoofd (woordvoerder Ruimte) en Peter Portheine.....
Lees verder »

21 sep 2018 - Raadsprogramma 2018-2022 vastgesteld
Gisteravond heeft de raad het zgn. raadsprogramma vastgesteld. Elke nieuwe gemeenteraadsperiode start met coalitie-onderhandelingen, coalitievorming en daarna het opstellen van een raadsprogramma. Een raadsprogramma dat deels al is dichtgetimmerd, omdat er natuurlijk coalitie-afspraken zijn. En ook al zitten wij in de oppositie, tot.....
Lees verder »

21 sep 2018 - Raadsopdracht visie Centrum Bladel
De VVD heeft tijdens de raadsvergadering van gisteravond ingestemd met het voorstel. Met deze raadsopdracht willen we dezelfde werkwijze hanteren als bij de Egyptische Poort. Een nobel streven, het verschil is echter wel dat we het hier hebben over een plan dat van andere eigenaren, cq. projectontwikkelaars is, terwijl het plan.....
Lees verder »

20 sep 2018 - Veerkrachtig Bestuur
Helaas is een ruime meerderheid in de Bladelse gemeenteraad van mening, dat de verkiezingsuitslagen hebben bepaald dat de inwoners van de gemeente Bladel VOOR zelfstandigheid zouden zijn. Of anders gezegd: deze meerderheid spreekt hiermee het vermoeden uit dat dit de reden is dat men op één van deze drie.....
Lees verder »

20 sep 2018 - Omgevingsvisie 1.1
Uiteraard begrijpt de VVD dat met de nieuwe coalitiesamenstelling een nieuwe koers gevaren zal gaan worden op het agrarisch beleid. Wij betreuren dit deels wel. De VVD heeft met het aanpassen van de omgevingsvisie in mei 2017 als belangrijkste doel gehad, dat alle inwoners van Bladel, alle ruim 20.000, niet onnodig aan gezondheids.....
Lees verder »

20 sep 2018 - Samenwerkingsovereenkomst bereikbaarheidsagenda ZO-Brabant
Voor wat betreft de VVD is de inhoudt van de samenwerkingsovereenkomst prima. Wij delen de zorg met Bladel Transparant omtrent het wel of niet deelnemen van alle gemeenten. Indien er één of meer gemeenten afhaken (met name grote gemeenten, zoals Eindhoven of Helmond), dan wil de VVD de gelegenheid hebben de bereikbaar-.....
Lees verder »

20 sep 2018 - Vragenuurtje: CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)
Pro5 heeft aan het college vragen gesteld over de beoogde CPO constructie voor het bestemmingsplan van de oude sporthal 't Spant er. Door een meerderheid van de raad is een aantal maanden geleden uitgesproken dat plannen voor CPO projecten, waarbij particuliere bouwinitiatieven in een collectief project worden uitgevoerd.....
Lees verder »

29 jun 2018 - Bestemmingsplannen in het buitengebied
De VVD vindt dat de bestemmingsplannen aan de Uitgang 21 in Bladel, alsmede in Dalem ongenummerd, gewoon moeten kunnen doorgaan. We zullen daarom dan ook instemmen met deze twee bestemmingsplanwijzigingen. Het zijn al langslepende procedures voor de betreffende inwoners en wij voorzien geen problemen ontstaan bij.....
Lees verder »

28 jun 2018 - Beschouwingen bij een beleidsarme Perspectiefnota 2019
Voor ons ligt de Perspectiefnota. Een nota op wel een héél hoog abstractieniveau, waarover we naar de mening
van de VVD ook niet anders dan op hoog abstractieniveau kunnen praten. Grote delen van het coalitie-akkoord en
van het nog op te stellen raadsprogramma zijn nog niet opgenomen in deze Perspectiefnota. Daarnaast is.....
Lees verder »

26 mei 2018 - Geslaagd Voorjaarscongres
We kijken terug op een geslaagd Voorjaarscongres in Papendal! Op vrijdagavond gaf Klaas Dijkhoff zijn eerste speech als voorzitter van de Tweede Kamerfractie. Hij vertelde daarin hoe hij tegen een aantal zaken aankijkt. Dat de VVD is gestart als actiepartij tegen de gevestigde orde, maar dat het liberalisme nu de leidende stroming.....
Lees verder »

29 mrt 2018 - Een tijd van komen, een tijd van gaan...
Hoe het allemaal begon Maart 2010. Gemeenteraadsverkiezingen. Theo van de Voort is onze lijsttrekker en onze wethouderskandidaat. Want ook de vier jaar daarvoor was Theo al wethouder. Bij de gemeenteraadsverkiezingen halen we wederom twee zetels. Na onderhandelingen mogen we ook weer meedoen aan de coalitie. Theo.....
Lees verder »

22 mrt 2018 - Kiezers bedankt!
Gisteren was het woord aan u, de kiezer. Een iets grotere opkomst dan in 2014. Helaas is het aantal stemmen voor de VVD blijven “steken”. Door de nieuwe manier van restzetelverdeling hebben we niet meer twee, maar nog maar één raadszetel in de komende bestuursperiode. Jammer, maar wij zullen ons uiterste best doen om ook de.....
Lees verder »

14 mrt 2018 - Tien maanden coalitie VVD-BT-BB-Pro5
Een reclametekst is kort en krachtig, maar een verslag van alles wat we in 10 maanden bereikt hebben én waar
we trots op zijn is dat niet. Gelukkig niet. Wie snel klaar wil zijn, hierbij alvast de conclusie: laten we doorgaan
met aanpakken!
Stem 21 maart op de VVD, Kies voor DOEN! Met wie niet bang is voor enkele pagina's.....
Lees verder »

12 mrt 2018 - VVD Bladel: Vol Vertrouwen Doorgaan!
De afgelopen weken bent u door alle politieke partijen overstelpt door informatie. Door folders, advertenties, artikelen, verkiezingsprogramma's en meerdere debatten. Met z'n allen willen wij u laten zien wat we voor u in
petto hebben. Ook VVD Bladel heeft haar steentje bijgedragen aan deze acties. We willen u immers graag.....
Lees verder »

7 mrt 2018 - Een logische keuze
De VVD wil graag de komende jaren doorpakken om onze mooie gemeente nog aantrekkelijker te maken. Gedu-
rende de afgelopen vier jaar zijn er veel onderwerpen aan de orde geweest waar de VVD een duidelijke mening over heeft gegeven. Deze mening is altijd op een verantwoorde en onderbouwde wijze meegenomen in de.....
Lees verder »

28 feb 2018 - Gedachten van oud VVD-fractievoorzitter Robert Pleging
Op 21 maart mag u weer gaan stemmen voor de gemeenteraad en ik raad u aan: maak gebruik van uw stemrecht. Hoe meer mensen gaan stemmen des te beter is dit voor de nieuwe gemeenteraad. U zult begrijpen dat ik een stem op de lokale VVD adviseer. In de vorige twee raadsperioden (2006-2014) heeft de lokale VVD er mede voor.....
Lees verder »

23 feb 2018 - Focus vooral op de mogelijkheden van het Boerenland
Dat zijn de wijze woorden die Marko van Dalen namens VVD Bladel uitte op het ZLTO Late Night Debat in de Wekker in Reusel gisterenavond. Het was het antwoord op wat de toekomst moet brengen voor de agrariër in het buitengebied, die een extra uitdaging zoekt of die gestopt is met boeren. Natuur en boerenbedrijvigheid.....
Lees verder »

21 feb 2018 - Vol ambitie om de klus af te maken
Afgelopen mei kreeg ik een telefoontje van Pauline Hospel. Na mijn interim wethouderschap in Reusel in 2014 heb
ik goede banden met de VVD in de Kempen en met Pauline gekoesterd. Ik was vereerd om na Reusel opnieuw gevraagd te worden om in een crisissituatie te helpen en ben er ambitieus mee aan de slag gegaan. In juni lukte.....
Lees verder »

20 feb 2018 - Leerzame avond over Smart Mobility, lokale knelpunten en zelfrijdende auto’s
Op maandag 19 februari gaf gedeputeerde Christophe van der Maat (VVD) een interessante uiteenzetting van
zijn portefeuille mobiliteit. Het was een druk bezocht mobiliteitscafé, met inwoners uit Reusel-De Mierden,
Eersel, Bergeijk en Bladel. Niet alleen VVD-ers, maar ook ondernemers, inwoners en belanghebbenden. Er.....
Lees verder »

14 feb 2018 - Overpeinzingen van oud-wethouder Theo van de Voort
Beste kiezers: Het woord is weer aan u. Op 21 maart aanstaande mag u weer uw stem uitbrengen. Ik vraag u met klem om daar gebruik van te maken. Uiteraard zult u kunnen begrijpen dat mijn advies aan u is om die stem op de VVD te laten uitkomen. In de afgelopen drie raadsperioden is het onze raadsleden en wethouders gelukt om de.....
Lees verder »

7 feb 2018 - Nog 42 dagen tot de gemeenteraadsverkiezingen...
Het lijkt nog zo ver weg. De gemeenteraadsverkiezingen. Op 21 maart mag u uw stem weer laten horen. En dat is soms niet eenvoudig. Waar wilt u voor gaan? Wat vindt u belangrijk? U heeft nog 42 dagen om u te verdiepen in de standpunten van alle partijen. De conclusie is ongetwijfeld dat VVD Bladel ook voor u het beste in petto heeft.....
Lees verder »

8 jan 2018 - Praat mee over de bereikbaarheid in de Kempen
De files en vertragingen op de provinciale wegen N284 (Hapert - Reusel), N397 (Bergeijk en Eersel) en de N69 moeten worden opgelost. Goede doorstroming op deze wegen voorkomt veel ergernis tijdens de ochtend- en avondspits. Het is goed voor de economie en zorgt voor minder uitstoot van stilstaande auto’s. En dat is weer.....
Lees verder »

Naar archief 2017 en eerder »»